Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘ Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!‘ On řekl: ‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“ (Lk 16, 19-31)

Zamyšlení:

Dnes v evangeliu nasloucháme podobenství, které nám objasňuje
blížeji realitu posmrtného života člověka. Ježíš hovoří o božské odměně nebo
odplatě, kterou dostaneme podle zásluh skrze naše chování. Kontrast mezi
bohatými a chudými je vždy velmi silný. Luxus bohatých a jejich lhostejnost
kontrastuje s pro ně tak nepříjemnou přítomností chudého Lazara ležícího u
dveří, jeho žalostnou situací, trápením a osamoceností, i když mu, jak píše
evangelista, psi chodili lízat vředy. Všechno je popsáno do detailu, abychom
byli skrze hluboký realismus uvedeni přímo na scénu tohoto dějství. Mohli
bychom uvažovat, kdo a kde bych byl, kdybych byl jednou ze dvou hlavních postav
podobenství? Naše společnost nám neustále připomíná, že se máme starat o svůj
blahobyt, žít si dobře, v pohodlí a pohodě, bavit se, být bez starostí … Žít
sám pro sebe, aniž bychom si všímali druhých, nebo v tom nejlepším případě
minimum potřebné k udržení svědomí v pokoji, je však ale žalostně málo. Pojmy
jako solidarita a láska nikdy nezískaly nový rozměr, mají stále tentýž, a naší
povinností je je v životě dobře, kvalitně naplňovat sdílením sebe samých, svých
talentů hmotných i nehmotných s druhými. Nyní je doba příhodná k tomu, abychom
se obrátili a dobře využili čas, který je nám dán. Bůh, náš Otec, nás totiž v
jednom okamžiku našeho života zavolá k odpovědnosti. Je to jenom a pouze tento
náš současný, pozemský život, v němž můžeme zoufale zariskovat a prohrát ten
věčný. Ježíš o realitě pekla mluví zcela jasně a popisuje některé z jeho
charakteristik: strašně trpí smysly – „pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku
prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni,
“ – a je
také neoddiskutovatelně připomenuto, že i zavržení, podobně jako život v nebi,
trvá celou věčnost – „je mezi námi a vámi veliká propast“.

Svatý Řehoř Veliký nám říká, že „všechny tyto věci jsou vyprávěny tak, aby se nikdo nemohl omluvit pro svou nevědomost“. Musíme se zbavit starého člověka v nás a být svobodní, abychom mohli milovat svého bližního. Musíme reagovat na utrpení chudých, nemocných nebo opuštěných. Bylo by dobré, kdybychom si toto podobenství často připomínali. Všichni budeme muset čelit okamžiku smrti. A měli bychom být vždy připraveni, protože jednoho dne budeme souzeni.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie