Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

Evangelium:

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něho připravenou loďku, aby se na něho lidé netlačili. Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout. Kdykoli ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali. (Mk 3, 7-12)

Zamyšlení:

Janův křest bychom si měli všichni pamatovat. Ne pro tu
historickou událost, ale proto, že je to připomínka našeho stálého obrácení,
navracení se ke chvíli našeho křtu. Všichni jsme jedné víry, věříme v jednoho
Pána, „my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo, ať už
jsme  židé nebo pohané, otroci nebo
svobodní, všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.“ (2Kor 12,13)  Zde je náš ideál jednoty: máme vytvořit jedno
tělo, být sjednoceni v Kristu, aby svět uvěřil, že touto cestou vede cesta
věčného štěstí a spásy.

V dnešním evangeliu čteme o tom, že Pána sledoval velký zástup lidí a on jim věnoval pozornost. Chtěl si být jist, že mají co jíst. Musíme to mít na paměti i my, a to zvláště v týdnu modliteb za jednotu křesťanů, že „Pána sledoval velký zástup z Galileje,“ a také, že „Pána obklopuje velké množství lidí“, kteří přichází z rozličných míst. A On věnoval pozornost všem a postaral se o ně, bez výjimky, nebylo mu lhostejné jejich dobro.  Uvědomme si, jak jsme po celá staletí my křesťané rozděleni na katolíky, pravoslavné, anglikánské, luteránské, evangelická a evangelikální uskupení… Tolik křesťanských vyznání! V historii se udál velký hřích proti jednomu ze základních bodů naší církve: její jednotě.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie