Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš řekl svým učedníkům: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde’ a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Mt 24,42-51)

Zamyšlení:

Dnes text evangelia hovoří o nejistotě okamžiku, kdy přijde Pán: nevíte, který den váš Pán přijde. Pokud chceme, aby nás našel v pohotovosti a připravené, když přijde, nemůžeme se být roztržití, ale ani usnout: musíme být vždy plně přítomni. Ježíš uvádí mnoho příkladů toho večera před příchodem pána: hospodář, který zůstává vzhůru, aby zabránil zloději vloupat se do jeho domu, služebník, který chce potěšit svého pána a dobře mu slouží v té roli, kterou mu pán svěřil … Dnes by možná Pán přirovnal takové lidi například k brankáři, který neví kdy, odkud a od koho na něj vystřelí míč. Ale možná si budeme muset ujasnit, o kterém příchodu mluví. Mluví tak o naší smrti?; mluví o konci světa? U obou jde bezpochyby o příchodech Pána, které máme brát vážně. Jsou tu, aby v nás udržovaly neustálou bdělost. Ale podle odhadu pravděpodobnosti zřejmě nikdo z naší generace nebude svědkem univerzálního konce světa. A pokud jde o smrt, bude to jen jednou a rozhodně se to stane. Ale než tento okamžik přijde, čeká nás ještě nějaký bližší, před kterým bychom měli být vždy ve střehu? “Jak roky ubíhají! Měsíce se zkracují na týdny, týdny na dny, dny na hodiny, hodiny na sekundy … “ (Sv. František Saleský). Každý den, každou hodinu, každý okamžik našeho života se nám Pán přibližuje. Prostřednictvím vnitřních hnutí, prostřednictvím lidí kolem nás, událostí, které se dějí. A jak říká Apokalypsa: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě.“ (Zj 3,20).  A tak když dnes trpělivě nasloucháme problémům druhých, necháme je vyprávět a dáme jim svůj čas, nebo pokud velkoryse dáváme peníze na pomoc potřebným, stane se totéž znovu. A pokud dnes v naší osobní modlitbě – najednou – přijmeme nečekanou inspiraci a volání Boží vůle pro tento čas, stane se to samé znovu.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie