Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde’ a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Mt 24,42-51)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelijní text hovoří o nejistotě okamžiku, kdy Pán přijde: “nevíte, který den váš Pán přijde.”. Chceme-li, aby nás našel v pohotovosti, až přijde, nesmíme být roztržití nebo spát: musíme být stále ve střehu. Ježíš uvádí mnoho příkladů této bdělosti: majitel, který bdí, aby se do jeho domu nevloupal zloděj, sluha, který se chce zalíbit svému pánovi… Dnes by možná místo toho odkázal na brankáře, který neví, kdy a odkud na něj vystřelí míč… Ale možná bychom si měli nejprve ujasnit, o kterém příchodu mluví. Má na mysli naši smrt; mluví o konci světa? Obojí jsou jistě příchody Pána, které záměrně sám neupřesňuje, aby v nás udržoval stálou pozornost. Pokud však budeme vycházet z odhadu pravděpodobnosti, možná nikdo z naší generace nebude svědkem všeobecného kataklyzmatu, které by znamenalo konec lidského života na této planetě. A pokud jde o smrt, ta nastane jen jednou, a to bude vše. Ale dokud tento okamžik nenastane, přichází snad nějaký jiný, bližší, před nímž máme být stále ve střehu?” “Jak léta plynou! Měsíce se zkracují na týdny, týdny na dny, dny na hodiny, hodiny na vteřiny…” (sv. František Saleský). Každý den, každou hodinu, každý okamžik našeho života je nám Pán nablízku. Skrze vnitřní vnuknutí, skrze osoby kolem nás, skrze události, které se dějí, a jak říká Apokalypsa: “Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. ” (Zj 3,20). Dnes, když přistoupíme ke svatému přijímání, se právě tento okamžik Boží přítomnosti v nás reálně uskuteční. Pokud dnes budeme trpělivě naslouchat problémům, o kterých nám možná vypráví někdo jiný, nebo pokud štědře věnujeme své peníze na pomoc potřebným, stane se totéž. A pokud dnes ve své osobní modlitbě -najednou- obdržíme nečekané vnuknutí nebo inspiraci, stane se opět totéž.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie