Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv, Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě (na pozdrav), ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: „Kdo je to, že i hříchy odpouští?“ On však řekl ženě: „Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!“

Podcast:

Zamyšlení:

Farizej Šimon pozve Ježíše na večeři, aby upoutal pozornost lidí, a to především na sebe. Je to akt nadutosti a důkazem budiž i to, že jeho chování při setkání s Mesiášem nedostálo důstojnosti ani v těch nejzákladnějších společenských požadavcích. Při stolování se veřejná hříšnice odváží k  velkému činu pokory: „…přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem“.  Hostitel, farizej, nedal Ježíši při příchodu ani polibek na pozdrav, ani vodu na umytí nohou, ani ručník, kterým by mu je otřel, ani mu nepomazal hlavu olejem. Farizeus si navíc řekl:  „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ve skutečnosti to byl farizeus, který nevěděl, kdo to je! Papež František velmi zdůrazňoval důležitost přístupu k nemocným, kdy upozornil, že péčí o nemocné se “dotýkáme Kristova těla”. Při kanonizaci svaté María Guadalupe García Zavala František řekl: “Vzdala se pohodlného života, aby následovala Ježíšovo volání, a učila lásce k chudobě, která umožnila ještě větší lásku k chudým a nemocným, aby jim sloužila s něhou a soucitem: a tomu se říká “dotýkat se Kristova těla”. Chudí, opuštění, nemocní, lidé na okraji společnosti a ti v očích lidí zcela ztracení jsou Kristovým tělem”. Ježíš se dotýkal nemocných a dovolil jim, a také hříšníkům, aby se ho dotýkali. Hříšnice z evangelia se dotkla Ježíše a on byl šťastný, když viděl, jak se její srdce proměnilo. Proto jí odpustil hříchy a odměnil její odvážnou víru. – Ty, můj příteli, jestlipak přicházíš s láskou, aby ses dotkl Kristova těla v lidech, kteří jdou kolem tebe a potřebují tě? Udělej to a odměnou ti bude pokoj s Bohem, s druhými i se sebou samým.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie