Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, protože jedni říkali (o Ježíšovi), že to Jan byl vzkříšen z mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že vstal některý z dávných proroků. Herodes však řekl: „Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy ten, o kterém slyším takové věci?“ A snažil se ho uvidět. (Lk 9,7-9)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nám vypráví, jak Herodes toužil vidět Ježíše (srov. Lk 9,9). Jeho touha vidět Ježíše se zrodila ze zvědavosti. O Ježíši se hodně mluvilo kvůli zázrakům, které konal. Mnozí o něm mluvili. A Ježíšovo chování vyvolávalo v mysli mnoha lidí jména několika proroků: Eliáše, Jana Křtitele atd. Protože však šlo jen o zvědavost, Herodovy rozmary nepřekonaly. Šlo to až do té míry, že když se Herodes setká s Ježíšem, chová se k němu pohrdavě a vysmívá se mu (srov. Lk 23,8-11). Herodova rozmarná touha setkat se s Ježíšem mizí, když se s ním konečně setkává, neboť Ježíš odmítá odpovědět na jeho četné otázky. Ježíšovo mlčení odsuzuje Heroda jako zkaženého člověka. Někdy, podobně jako v Herodově případě, jsme možná i my měli chuť „vidět“ Ježíše. Ale Ježíš z masa a kostí, stejně jako v Herodově době, už pro nás není dostupný; i když existují jiné způsoby, jak se s Ježíšem setkat. Dovolte mi, abych vás upozornil jen na dva z nich. V první řadě je podle církevní tradice čtvrtek vynikajícím dnem pro „setkání“ s Ježíšem v Eucharistii. Existuje mnoho míst, kde je ve čtvrtek pravidelně adorace před Nejsvětější svátostí, tedy před Kristem ve způsobě chleba, eucharistie. „Eucharistická adorace znamená vstoupit do hlubin srdce ve společenství s Pánem, který se v Eucharistii zpřítomňuje tělesně. V posvátné monstranci se nám vždy svěřuje a žádá nás, abychom se sjednotili s jeho přítomností, s jeho vzkříšeným Tělem“ (Benedikt XVI.). Na druhém místě můžeme odkázat na populární píseň, která zní: „On je s námi a my ho neznáme“. Ježíš totiž přebývá v mnoha našich bratřích a sestrách, kteří jsou vyvrženi ze společnosti, kteří trpí a nemají nikoho, „kdo by se s nimi chtěl setkat“. Benedikt XVI. ve své encyklice Bůh je láska říká: „Láska k bližnímu, zakotvená v lásce k Bohu, je především odpovědností každého jednotlivého člena věřících, ale je také odpovědností celého církevního společenství na všech úrovních“. Proto vězte, že vás Ježíš očekává, a v obou případech vás přijme s otevřenou náručí. Přijďte tedy k němu!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie