Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: ´Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat. Ani se nedá říci: hle, tady je nebo tam je! Neboť Boží království je mezi vámi´. Učedníkům pak řekl: ´Přijdou dny, kdy byste rádi viděli alespoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: hle, tady je, hle tam! Neodcházejte a neběhejte za nimi. Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen.“

Lk 17, 20 – 25

Dnes se farizeové ptají
Ježíše se směsí zájmu, zvědavosti, strachu na něco, co zajímá nás všechny: kdy
přijde Boží království? Kdy bude ten poslední den, konec světa, Kristův druhý
příchod, parusie? Ježíš jim říká, že je to nepředvídatelné. Víme jedno: přijde
to náhle, rychle, bude to jako blesk, náhlá událost, plná světla a slávy
zároveň. Ježíšův druhý příchod tak zůstává stále tajemstvím. Ježíš však
učedníkům dává možnost najít si „stopu“, když říká: Boží království je mezi
vámi a ve vás. Velká událost posledního dne bude určitě velkolepou podívanou,
ale neméně velkolepou má být v každém „ano“ Boží vůli přítomna denně a stále v
malém mikrokosmu srdce každého z nás. Právě tam musíme skutečně hledat
království Boží. Nebe lze nalézt hluboko v nás, tam, kde nacházíme Ježíše ve
svém srdci. Toto království, které se objeví skrze druhý Kristův příchod
„venku“, může začít právě teď „uvnitř“ každého z nás. Poslední den se začíná
realizovat právě teď, uvnitř Tebe, uvnitř mě. Pokud chceme být v ten poslední
den přijati po soudu Božím do Božího království, musíme nechat místo pro něj už
nyní, teď, uvnitř nás a chránit si ho. Pokud chceme, aby byl Ježíš v tom
konkrétním okamžiku naším milosrdným soudcem, měli bychom z něj udělat právě
teď našeho nejlepšího přítele a nejvzácnějšího hosta našeho srdce.

Svatý Bernard v adventním kázání hovoří o třech Kristových příchodech: „Známe trojí příchod Páně. Při prvním byl spatřen na zemi a měl společenství s lidmi, když, jak sám svědčí, viděli, a přece nenáviděli. Při druhém pak ´uvidí každý člověk spásu od našeho Boha´ a ´budou patřit na toho, kterého probodli´. Prostřední je tajný. Při něm ho vidí jen vyvolení sami v sobě a jejich duše budou spaseny. Při prvním příchodu tedy přišel v slabém těle, při tomto prostředním v duchu a v pravdě, při posledním ve slávě a velebnosti. Tento poslední příchod je totiž jakási cesta, kterou se od prvního dojde k poslednímu. Při prvním byl Kristus naším vykoupením, při posledním se zjeví jako náš život, při tomto je naším odpočinkem a naší útěchou.“ Kéž už nyní uvažujeme o tom, jaký bude verdikt Pána Ježíše v onen soudný den a žijeme podle toho.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme
tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého
Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj
nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli
a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a
Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene
a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a
Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie