ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Čtení ze svatého evangelia podle Marka.

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. (Mk 6, 7-13)

Zamyšlení:

Francouzský filozof Gustave Thibon říkával, že náš svět potřebuje k regeneraci „podstatný doplněk duše“. Kristova nauka je jediným lékem, který dokáže vyléčit všechny nemoci na světě. Svět je v krizi. Není to však jen částečný rozklad morálních nebo lidských hodnot: je to krize všeho. A nejpřesnějším pojmem pro jeho definici by byla „krize duše“.

S milostí a učením Ježíše se my křesťané ocitáme uprostřed časných lidských struktur, abychom jim mohli vštípit život a vést je k našemu Stvořiteli. My křesťané se tomuto světu nemůžeme vyhnout. Jak napsal francouzských katolický spisovatel Georges Bernanos: „Byli jsme vhozeni doprostřed těsta, vprostřed zástupu jako droždí; znovu zvítězíme, kousek po kousku. Vesmír, který zhřešil, nás vytrhl z tvých rukou. Ó Pane, slibujeme, vrátíme se, se vším řádem a vší svatostí“.

Tajemství spočívá v lásce ke světu celou svou duší a s láskou k poslání, které Ježíš Kristus dal apoštolům a nám všem. Slovy svatého Josemaríi Escrivá můžeme potvrdit, že „apoštolát je láska k Bohu, která oplývá radostí a z ní roste touha sdílet ji s druhými. (…) A naše touha šířit tento apoštolát je pak přirozeným projevem pramenícím z našeho vnitřního života“. Nechť je toto naše každodenní svědectví mezi lidmi všech věkových kategorií.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie