ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Čtení ze svatého evangelia podle Marka

Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: „Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb a hodit ho psíkům.“ Ale ona mu odpověděla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech.“ Nato jí řekl: „Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč. (Mk 7, 24-30)

Zamyšlení:

Svatý Augustin říkal, že naše modlitby nejsou vyslyšeny, protože žádáme „aut mali, aut male, aut mala“. „Mali“, protože jsme zlí, naše osobní dispozice nejsou dobré, nebo jsou přímo špatné, a měli bychom v první řadě žádat o to, abychom se stali dobrými; „Male“, protože se modlíme špatně, bez víry, ne vytrvale, ne pokorně; „Mala“, protože žádáme o špatné věci, tedy o věci, které pro nás nejsou dobré, o věci, které nám mohou ublížit. A konečně, naše modlitba zůstává neúčinná, když to není pravá modlitba. Proto „Modlete se. V jakém lidském podnikání byste mohli mít větší záruku úspěchu?“ (Josemaria Escrivà). Syroféničanka je dobrá matka; prosila o něco dobrého („prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery“) a prosila správně („a přišla a padla k jeho nohám“).

Náš Pán chce, abychom se vytrvale modlili prosebné modlitby. Existují samozřejmě i jiné druhy modliteb – bohoslužba, modlitba díků a chval -, ale Ježíš chce, abychom modlitbou prosili.

Proč? Důvodů může být mnoho: protože k dosažení našeho největšího cíle potřebujeme Boží pomoc; protože taková modlitba vyjadřuje naději a lásku; protože je to výkřik našeho srdce, výkřik živé víry. Ale je tu také motiv, který je možná někdy ignorován: Bůh chce, aby věci byly tak trochu, jak se nám líbí. Naše prosba – což je akt svobody – spolu s Boží všemohoucností může tedy přispět k tomu, aby se svět stal takovým, jak si ho přeje mít Bůh, a také trochu, jak si ho přejeme my. Síla modlitby je prostě úžasná!

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie