Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Marka:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá (věc), ztratí-li však sůl slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě, a tak budete žít mezi sebou v pokoji.“ Mk 9,41-50

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes je  evangelium poněkud obtížně srozumitelné, protože Ježíšova slova jsou jistě velmi tvrdá: „Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji!(…). Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho!” (Mk 9,43-47). Ježíš je velmi náročný na ty z nás, kteří jsme jeho následovníky. Ale Syn Boží chce jen zdůraznit, že se musíme naučit vzdát se věcí, i když je máme rádi a bude nás to bolet, protože mohou být někdy příčinou všeho hříchu a neřesti. Svatý Řehoř napsal „neměli bychom dychtit po věcech, které uspokojují pouze naše hmotné a hříšné potřeby“. Ježíš od nás očekává, že budeme radikální. V jiné části evangelia je psáno: Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, a kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Na druhé straně je Ježíšův požadavek vlastně požadavkem lásky a zralosti. Nezůstaneme bez  odměny. To, co učiní naše skutky smysluplnými, musí být vždy naše láska: měli bychom vědět, jak nabídnout napít vody tomu, kdo ji potřebuje, ale ne s vidinou nějakého osobních prospěchu z vykonaného dobrého skutku, ale prostě z lásky. Musíme objevit Ježíše v těch více potřebných a chudých. Ježíš jen přísně odsuzuje a odsuzuje ty, kteří páchají zlo a pohoršují, ty, kteří svádí maličké, aby se vzdali nekonečné dobroty a milosti Boží. Nakonec musíme všichni prokázat přímo ohnivou odolnost. Je to totiž oheň lásky a dobročinnosti, který nás vykupuje z našich hříchů a dává nám sůl, která dává slanou chuť naší lásce, naší službě, naší dobročinnosti. Ve svých modlitbách a v eucharistii musíme my, křesťané, najít sílu víry a slanou chuť Krista. Nezůstaneme bez odměny!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie