Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

Slova svatého evangelia podle Lukáše

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’ Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’ (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.’ Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.’ Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.’“Lk 16,19-31

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium je podobenstvím, které odhaluje realitu člověka v posmrtném životě. Ježíš nám vypráví o božské odměně nebo odplatě, které se nám dostane v závislosti na našem chování. Kontrast mezi bohatými a chudými je velmi silný. Přepych bohatého a jeho lhostejnost k těžké situaci chudého Lazara ležícího u jeho dveří, jeho žalostná situace, i když k němu chodili psi a lízali mu rány (srov. Lk 16,19-21), to vše obsahuje a vykládá hluboký realismus a ten sám nás uvádí do děje. Můžeme přemýšlet, kde bych byl já, kdybych byl jednou ze dvou hlavních postav podobenství? Naše společnost nám neustále připomíná, že musíme žít dobře, v pohodlí a dobrém zajištění, užívat si, nemít starosti…. Žít pro sebe, nestarat se o druhé, nebo v nejlepším případě o minimum nutné k tomu, aby měl člověk klidné svědomí, ale rozhodně ne kvůli splnění povinnosti spravedlnosti, lásky nebo solidarity. Dnes je nám předkládána potřeba naslouchat Bohu v tomto životě, obrátit se a využít čas, který nám nabízí. Bůh nás nakonec povolá k odpovědnosti. V tomto životě vlastně celkem realisticky riskujeme svůj věčný život (a dovolte mi vsuvku: na to žádná aplikace nebo tréninková hra neexistuje; je to čistá realita). Ježíš se zcela jasně vyjadřuje o realitě pekla a popisuje některé jeho charakteristiky: smutek, kterým trpí smysly – “a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu” a jeho věčnost – “Mezi námi a vámi zeje velká propast”. Svatý Řehoř Veliký nám říká, že “všechny tyto věci jsou řečeny proto, aby se nikdo nemohl omlouvat kvůli své nevědomosti”. Musíme se zbavit starého člověka a být svobodní, abychom mohli milovat své bližní. Musíme reagovat na utrpení chudých, nemocných nebo opuštěných. Bylo by dobré, kdybychom si toto podobenství často připomínali, aby nás učinilo zodpovědnějšími k našemu životu. Všichni budeme muset čelit okamžiku smrti. A měli bychom být skutečně vždy připraveni, protože jednoho dne budeme souzeni.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie