Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ ( Lk 12,49-53)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nám představuje Ježíše jako člověka s velkými ambicemi: “Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!” (Lk 12,49). Ježíš by si přál, aby oheň lásky a ctností už hořel. Jako by se o něm zmiňoval jen tak mimochodem! Musí podstoupit křest, tedy zkoušku kříže, a bude trpět až do konce. Je to přirozené, Ježíš má své plány a spěchá, aby je mohl uskutečnit. Mohli bychom říci, že má “božskou netrpělivost”. I my máme své nápady a projekty a také bychom je rádi viděli ihned naplněné. Čas se nám staví do cesty. “…jak je mi úzko, než bude vykonán“. (Lk 12,50). Je to životní stres. Je to úzkost, kterou pociťuje každý, kdo má velké plány. Na druhé straně nemít žádné touhy je jako zůstat na mrtvém bodě, mrtvý, omezený; znamená to být smutný, rozhořčený, být tím, kdo má potěšení z odsuzování těch, kdo skutečně pracují. Lidé, kteří jsou činorodí, tím povzbuzují k témuž i ostatní, kteří postupují vpřed, způsobují, že postupují i ostatní. Takovým lidem říkáme ctižádostiví. A je to dobře! Mějte velké touhy! Trénujte, abyste své cíle posouvali vpřed! Usilujte o svou osobní dokonalost, o dokonalost své rodiny, o dokonalost své práce, o dokonalost svých činů, o dokonalost v plnění úkolů, které dostáváte. Svatí vždy usilovali o nejvyšší cíle. Nebáli se čelit námaze a stresu. Pokračujte, pohněte se také! Vzpomeňte si na slova svatého Augustina: “Řekneš-li však: ´To stačí, to je můj úděl´, pak jsi dokonce zahynul. Nezastavujte se na cestě, neotáčejte se a nevracejte se, nescházejte z cesty. Kulhavý na cestě jde lépe než sprinter mimo cestu.” A dodává: “Buď vždy nespokojen s tím, co jsi, chceš-li dospět k tomu, co ještě nejsi. Protože tam, kde jsi spokojen sám se sebou, tam jsi uvízl. Vždycky přidejte něco navíc, vždycky jděte dál, vždycky se prodírejte vpřed.” Postupujeme vpřed, nebo jsme se zastavili? Prosme o pomoc na cestě naším životem Pannu Marii, Matku naděje!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie