Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 15,9-11)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes znovu slyšíme slova důvěry, která Ježíš vyslovil minulý Zelený čtvrtek: “Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás” (J 15,9). Otcova láska k Synovi je nesmírná, něžná, drahá. Můžeme o ní číst v knize Přísloví, když stvrzuje, že dávno předtím, než inicioval své činy, “tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, ” (Př 8,30). Takto nás miluje a prorocky to oznamuje v téže knize a dodává: “Hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi.” (Př 8,31).

Otec miluje Syna a Ježíš nám to říká: “A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.“ (J 8,29). Otec to hlasitě prohlásil u Jordánu, když říká: “Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.” (Mt 16,12). (Mk 1,11) a později na hoře Tábor: “Toto je můj milovaný Syn, jeho poslouchejte.” (Mk 9,7).

Ježíš odpověděl: “Abba, Otče! Nyní nám zjevuje: “Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás.” (Mt 24,7). A co máme dělat my? Zůstat v jeho lásce, dodržovat jeho přikázání, milovat Otcovu vůli. Není to snad příklad, který nám dává? “Stále zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce”. Ale my, kteří jsme slabí, nestálí, zbabělí a – proč to prostě nepřiznat – někdy i zlí, máme pak navždy ztratit jeho přátelství? Ne, On nedopustí, abychom byli pokoušeni nad naše síly! A pokud někdy selžeme v dodržování jeho přikázání, vyprosme si od něj milost rychlého návratu k němu jako to bylo dopřáno marnotratnému synu, když se mohl vrátit do Otcova domu. Tedy, abychom mohli přijmout svátost pokání a byly nám odpuštěny hříchy. “Miluji vás” – říká nám Ježíš – “To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila“.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie