Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!‘ Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš Bůh!‘ Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani padesát let a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu. Jan 8,51-59

Podcast:

Zamyšlení:

Svatý Jan nás dnes staví před Ježíšovo zjevení v chrámu. Náš Spasitel odhaluje něco, co Židé neznali: Abrahám se těšil a radoval, když viděl Ježíšův den. Všichni věděli, že Bůh dal Abrahámovi zaslíbení, když ho ujistil o velkých příslibech spásy pro jeho potomstvo. Nevěděli však, jak daleko může Boží světlo dosáhnout. Kristus jim zjevuje, že Abrahám skutečně spatřil Mesiáše v den Jahveho, který Ježíš nazývá svým dnem.

V tomto zjevení se Ježíš ukazuje jako ten, kdo má Boží věčné vidění. Především se však jeví jako někdo preexistující a přítomný v Abrahámově době. Když později v zápalu diskuse Židé Ježíšovi říkají, že mu ještě není padesát let, říká jim: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než se stal Abrahám, JÁ JSEM.“ To je notoricky známé prohlášení o jeho božství, kterému mohli dokonale porozumět a kterému by také mohli uvěřit, kdyby lépe znali Otce. Výraz „já jsem“ je součástí svatého tetragrammatonu, který Jahve zjevil Mojžíšovi na hoře Sinaj. Křesťanství je mnohem víc než jen soubor náročných morálních norem, jaké může představovat dokonalá láska nebo třeba odpuštění. Křesťanství je víra v jednu osobu. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. „Dokonalý Bůh a dokonalý člověk“, říká atanášské vyznání. Svatý Hilarius z Poitiers píše v krásné modlitbě: „Dej nám tedy způsob, jak se přiměřeně a důstojně vyjadřovat, osvěť naši inteligenci a dej, aby i naše slova vyjadřovala naši víru, to znamená, abychom my, kteří jsme skrze proroky a apoštoly poznali tebe, Bože Otče, a jediného Pána Ježíše Krista, tě také oslavovali jako svého Boha a vyznávali tvého Syna, ve všem ti rovného.“

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie