Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Evangelium:

První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a (tam) vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: ‘Mistr vzkazuje: Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka?’ On vám ukáže velkou horní místnost opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!“ Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít v Božím království.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. (Mk 14,12-16.22-26)

Zamyšlení:

Dnes slavnostně oslavujeme Kristovu eucharistickou přítomnost mezi námi: „Toto je moje tělo (…). Toto je má krev“ (Mk 14, 22–24). Připravme se na to, že naše duše bude odpovídat velmi konkrétně tomuto „eucharistickému zázraku“ (sv. Jan Pavel II.). Při velikonoční večeři si židovský lid připomínal historii spásy, zázraky, které Bůh poslal svému lidu, zejména jejich vysvobození z egyptského zajetí. Během té vzpomínky každá rodina připravila a snědla velikonočního beránka. Ježíš Kristus se stává novým a jednou pro vždy definitivním velikonočním Beránkem obětovaným na kříži a námi pak přijímaným v podobě eucharistického chleba. Eucharistie je oběť: oběť Kristova obětovaného těla a jeho krve prolité za nás všechny. Tak to bylo ostatně předpovězeno a ukázáno již během Poslední večeře. A dále, v průběhu celé historie, se to takto bude obnovovat každou slavnou eucharistií. V eucharistii nacházíme svou obživu: je to nový pokrm, který poskytuje křesťanovi život a sílu na jeho cestě k Otci. Eucharistie je také zcela hmatatelná a konkrétní Kristova přítomnost mezi námi. Vzkříšený a slavný Kristus přebývá s námi tajemným, ale skutečným způsobem v Eucharistii. Tato přítomnost na naší straně vyžaduje postoj uctívání a touhu po co nejosobnějším společenství s Ním. Jeho eucharistická přítomnost nám zaručuje, že s námi zůstane a má zcela konkrétní plán spásy právě pro nás, pro Tebe i pro mne. Eucharistie je samozřejmě obrovským tajemstvím víry. Je centrem církve a klíčem k životu. Je to zdroj vyvěrající z hlubších kořenů křesťanské existence. Bez eucharistické přítomnosti by se křesťanská víra omezila jen na filozofii. S ustanovením Eucharistie nám Ježíš dává ale rovnou přímé přikázání lásky. Není to ani poslední rada od přítele, který jde daleko, nebo od otce, který se chystá na svou poslední cestu. Je to potvrzení dynamiky, kterou Eucharistie přináší do života každého z nás. Křtem začínáme nový život, který je pak živen Eucharistií. Dynamika tohoto života nás ponouká milovat své bližní a je to onen dynamický růst, který nás může dokonce přimět v některých případech i obětovat svůj vlastní život: v této souvislosti pak svět uvidí, že jsou to křesťané, kteří jsou schopni takové oběti, dát život za bližního. Kristus nás miluje, protože přijímá život od Otce. My milujeme život v rozměru jeho nesmrtelné duše, a tak přijímáme Eucharistii od Otce, jenž obětoval svého Syna za celý svět, za Tebe i za mne.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie