Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

Evangelium:

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. (Lk 2, 41-51)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes slavíme památku Neposkvrněného srdce Panny Marie. Srdce čistého, plného Boha, zcela ochotného mu naslouchat a poslouchat ho. V biblickém jazyce srdce označuje nejhlubší podstatu člověka, odkud vycházejí všechny myšlenky, slova a skutky. Co vyzařuje ze srdce Panny Marie? Víra, poslušnost, něha, pohotovost, duch služby, statečnost, pokora, prostota, vděčnost a nespočetný růženec ctností. Proč? Odpověď nacházíme v Ježíšových slovech: „Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce“ (Mt 6,21). Mariiným pokladem je její Syn, do něhož vložila své srdce; Mariiny myšlenky, slova a skutky mají svůj počátek i konec v kontemplaci Pána a v oddanosti a poslušnosti jeho slovům. Dnešní evangelium nám nabízí dobrou ukázku. Poté, co vypráví o scéně ztraceného a nalezeného Ježíše v chrámu, nám říká: „Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci“ (Lk 2,51). Svatý Řehoř z Nyssy k tomu říká: „Všichni jsme si mysleli, že je to pravda: „Bůh dovoluje, aby ho viděli ti, kdo mají čisté srdce“. Co Maria uchovává ve svém srdci? Od vtělení až po Ježíšovo nanebevstoupení, přes hořké hodiny na Kalvárii, je tu tolik rozjímavých a hlubokých vzpomínek: Ježíšova radost z návštěvy anděla Gabriela, který Marii oznamuje Boží záměry s ní, první polibek a první objetí čerstvě narozeného dítěte, první kroky jejího Syna na zemi, jeho růst v moudrosti a milosti, její účast na svatbě v Káně, Ježíšovo učení během jeho kázání, spásné bolesti kříže, její naděje v triumf Zmrtvýchvstání. Prosme Boha, aby nám dal radost milovat ho každý den dokonaleji, z celého srdce, jako dobří synové Panny Marie, kterými jsme.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Uzel Eviny neposlušnosti byl rozvázán Mariinou poslušností.“ (sv. Irenej z Lyonu)

    „Úcta k Mariinu Srdci má zásadní význam, protože Maria, milující svého Syna pro celé lidstvo, zasahuje výjimečně jako nástroj, který nás k němu vede.“ (sv. Jan Pavel II.)

    Nalezení Ježíše v chrámě je jediná událost, která přerušuje mlčení evangelií o letech Ježíšova skrytého života. Ježíš zde dává nahlédnout do tajemství svého naprostého zasvěcení se poslání, jež vyplývá z jeho božského synovství: „Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ (Lk 2,49). Maria a Josef „jeho slovu nerozuměli“, ale přijali je s vírou a Maria „to všechno uchovávala ve svém srdci“ (Lk 2,51) po celá ta dlouhá léta, kdy Ježíš zůstával skryt v mlčení obyčejného života. (Katechismus katolické církve, č. 534)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie