Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. SCHOLASTIKY, PANNY

Evangelium:

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč.
Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“
Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
(Lk 10,38-42)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, v den svaté Scholastiky, nám evangelium předkládá vyvážený postoj dvou žen, dvou sester, které zůstávají symbolem církve. Jedna, zaneprázdněná veškerou službou, druhá u nohou Pána, aby naslouchala jeho slovům. Marta a Marie, dvě sestry, které nelze od sebe oddělit. Dva odlišné postoje, které ale nemůžeme rozdělit. Každým dnem je důležitější, aby v každém křesťanovi koexistovaly oba: usilovná práce i kontemplace. Zdá se, že oba postoje jsou v každé ze sester dobře definovány. Marta je aktivní, Maria kontemplativní. Dva způsoby bytí při určování duchovního života osob.

Marta ho přivítala ve svém domě (Lk 10,38). Tato slova se objevují na několika místech Písma svatého. Jaké štěstí, že mohla přivítat Pána. Kéž by se to dalo říci i o nás všech, abychom otevřeně vítali přítomnost Pána ve svém domě, ve své duši. Děláme to, když bez ostychu hájíme Jeho učení, když se nestydíme hlásat evangelium slovem i prací. Svému Pánu sloužíme, když se snažíme žít podle požadavků našeho náboženství. Opakujme si s Jozuem: “Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“  (Joz 24,15).

Dnes si připomínáme památku svaté Scholastiky, dvojčete svatého Benedikta, zakladatele západního mnišství. Scholastika se narodila v Nursii v Itálii v roce 480. Byla řeholnicí, která také založila komunitu pro ženy poblíž Monte Cassina. Stejně jako Maria si zvolila kontemplaci. Svatý Řehoř Veliký o svaté Scholastice říká, že “byla zasvěcena všemohoucímu Bohu již ve velmi raném věku a jednou ročně navštěvovala svého bratra v domě poblíž kláštera Monte Cassino, aby se s ním radila o duchovních záležitostech”. Učme se od této světice povznášet naše rozhovory na duchovní úroveň a stejně jako ona být kontemplativní, i když ještě žijeme na tomto světě.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie