Zamyslenia

Zamyšlení na památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Zamyšlení na památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky). Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od krve žbelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo.

Lk 11, 47-54

Zamyšlení:

Dnes se můžeme pozastavit nad přijetím a chováním posluchačů k prorokům: „Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat.“ Byly to vlastně osoby různého sociálního nebo náboženského stavu, které přijaly božské pozvání a byly jím pohlceny; hnány Duchem svatým, sdělovaly to znameními a slovy snadno srozumitelnými lidem v jejich době. Byla to zpráva zprostředkovaná skrze diskusi nad obecně ne příliš chvályhodnými, ba téměř jen těžko přijatelnými činy. Charakteristikou proroctví je jeho nepohodlí. Dar prorokovat proroka uvnitř vždy velice bolí, a to i přes to, že se dnes zdá, že to nedá námahu šířit proroctví. Jde to vlastně tak jednoduchým způsobem: jedním kliknutím se dá sdílet skrze média, internet či chcete-li sociální sítě, a šířit ho tak v okamžiku po celém světě. Bývají však proroctví úspěšná? Zpravidla jsou nám stejně nepohodlná jako kdykoliv dříve.

Prorokovi současníci se snaží odsoudit nepoholdného hlasatele k mlčení, pomlouvají ho, jdou až tak daleko, že se ho snaží zdiskreditovat, a to dělají systematicky, dokud nezemře. Až ten okamžik konečně nastane, přijde čas postavit památník a vzdát mu úctu, protože teď už nebude nikomu na obtíž. V současné době máme také několik proroků, kteří se těší univerzálně skvělé pověsti. Matka Tereza, Jan Pavel II., Jan XXIII. a mnoho dalších… Pamatujeme si, k čemu nás vedli a co od člověka našich časů očekávali?

Stále existují osoby, které se domnívají, že už ví všechno. Jsou v nejlepším případě ochotné podělit se o svůj názor, přidat moudro nebo radu k tomu, o čem se debatuje. Jde však o lidi, kteří se vcelku citelně izolují od těch, jež touží po poznání a pravdě. Sami si postavili hráz, kvůli které se nemohou dostat dál. Pán však říká: „Běda vám, znalci Zákona. Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste k němu nedošli a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ (Lk 11,52).

Nyní, stejně jako v Ježíšových dobách, existuje mnoho lidí, kteří rozebírají Písmo svaté a zákony takřka na atomy, ovšem ne pro pravdivé poznání, nýbrž proto, aby zdiskreditovali kohokoli, kdo by je mohl obtěžovat svými slovy: Děláme to tak, jak se po nás chce? „Nic není nebezpečnějšího, než soudit věci Boží podle lidských měřítek.“ (sv. Jan Zlatoústý).

Zamyšlení v audio podobě:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie