Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ

Evangelium :

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: “Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!'” (Lk 10,1-9)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes slavíme památku svatého Timoteje a svatého Tita, biskupů. Vyznamenali se právě tím, že odpověděli Pánu “ano”. Jaká radost pro nás všechny, když vidíme velkorysost a obětavost těchto dvou učedníků svatého Pavla! Při svém kázání se setkávali s obtížemi, ale zůstali věrní, dokázali se vzchopit a vydali svědectví. “Musíte tedy prosit Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky.” (Lk 10,2-4). Hle, zde jsou dvě klíčová slova, která tito svatí jistě prožívali: modlitba (prosit Pána, aby se mnozí stali učedníky); a velkorysost, abychom ho mohli následovat (jakým těžkostem máme čelit, abychom přinesli Dobrou zprávu?). I dnes jsme Pánem povoláni vydávat svědectví; vybízí nás, abychom byli jeho “spolupracovníky”. “Pavel využíval spolupracovníky (…) přesto se jasně ukazuje, že nedělal všechno sám, ale spoléhal na důvěryhodné lidi, kteří se podíleli na jeho úsilí a odpovědnosti” (Benedikt XVI.). Svatý Timotej a svatý Titus dokázali přinést evangelium na různá místa v Malé Asii a zároveň utvrdit ve víře několik křesťanských komunit, které potřebovaly jejich podporu, aby mohly pokračovat dál: “Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. ” (Lk 10,5-6). Pokoj je plodem hlásání evangelia. Kamkoli tito svatí přicházeli, přinášeli Pánův pokoj: bylo by krásné, kdybychom mohli všem, ať už jsme kdekoli, přinášet pravý Pánův pokoj, a přitom se účastnit svaté Eucharistie a těšit se z jejích plodů. Abychom dorostli až tam, doporučuje nám svatý Augustin: “Chceš-li pokojně zprostředkovat rozhovor mezi dvěma svými přáteli, kteří jsou ve vzájemné konfrontaci, nauč se být v míru sám se sebou; ve své duši, kde jsi možná ve válce sám se sebou; tedy musíš nejprve usmířit sám sebe”.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie