Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div neušlapali. Začal
mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Varujte se farizejského kvasu, to znamená
pokrytectví! Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to
nebylo poznáno. Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste
pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám, moji
přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu
vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano,
říkám vám: toho se bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z
nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte
se! Máte větší cenu než všichni vrabci!“ (Lk 12, 1-7)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes se v evangeliu zamýšlíme nad tím, jak se náš Pán Ježíš Kristus po konfrontaci s
židovskými náboženskými autoritami, jimiž jsou farizeové a zákoníci, obrací k zástupu.
Evangelium nám říká, že zástup byl tak velký, že se lidé navzájem na sebe tlačili. Je zde
zřejmé, že toužili slyšet Ježíšova slova, která s mimořádnou autoritou promlouvala k jejich
náboženským představitelům.
Svatý Lukáš nás však informuje, že dříve než cokoli jiného začal Ježíš mluvit ke svým
učedníkům a říkal: “Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví!” (Lk 12,1). Náš
Pán Ježíš Kristus nás chce vést k tomu, abychom praktikovali upřímnost a opravdovost, a
ne pokrytectví, jak to dělají farizeové a zákoníci. Ti totiž projevují vnější postoj, který
neodpovídá jejich vnitřnímu způsobu života a myšlení: předstírají, že jsou těmi, jimiž
nejsou.
Právě před tím nás varuje náš Pán Ježíš Kristus v dnešním evangeliu, když říká: “Nic není
zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno.” (Lk 12,2).
Ano, všechno bude odhaleno. Proto bychom se měli snažit, aby náš život byl v souladu s
tím, co vyznáváme a hlásáme. To samozřejmě není snadné. Ale nemusíme se bát,
protože náš Bůh má vše pod kontrolou. Jak řekl svatý Jan Pavel II.: “Boží láska nám
neukládá břemena, která bychom nemohli unést… Neboť cokoli od nás žádá, poskytuje
potřebnou pomoc.” Neděje se nic, o čem by nevěděl. Dokonce i naše vlasy byly spočítány.
Ano, před Bohem máme svou cenu. Nebojme se, protože jeho láska k nám je nekonečná.
Pane, dej nám moudrost, abychom dobře přizpůsobili svůj život požadavkům naší víry, a
to i uprostřed bouří tohoto světa. Amen.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Nebojte se žádného vnějšího nepřítele, vyhrajte sami nad sebou; pak zvítězíte nad
celým světem.” (sv. Augustin)
“Soulad mezi vírou a svědectvím v našem každodenním životě. To je křesťanství!” Ani
ne tak v tom, co člověk říká, ale v tom, co dělá a jak se chová. Tato soudržnost, která nám
dává život, je milostí Ducha svatého, o kterou musíme prosit.” (papež František)

“Hierarchie tvorů je vyjádřena pořadím ´šesti dnů´, které postupuje od méně dokonalého
k dokonalejšímu. Bůh miluje všechny své tvory, o každého se stará, dokonce i o vrabce.“
(srov. (Katechismus katolické církve, č. 342)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie