Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 29. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl zástupům: „Když vidíte, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: Přijde déšť' a bývá tomu tak. Když však vane vítr z jihu, říkáte:Bude horko’ a bývá. Pokrytci! Úkazy
na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami
od sebe nerozeznáte, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem na úřad, udělej
všechno, aby ses ještě cestou s ním vyrovnal. Jinak tě povleče k soudci, soudce tě
odevzdá biřici a biřic tě uvrhne do vězení. Říkám ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš
do posledního halíře!“
(Lk 12,54-59)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nás Ježíš žádá, abychom se podívali vzhůru a sledovali oblohu. Dnes ráno, po třech
dnech nepřetržitého deště, se obloha ukázala jasná a zářivá, nastal jeden z nejkrásnějších
dnů tohoto podzimu. Meteorologická bádání nabrala skvělý spád a lépe počasí rozumíme.
Na druhou stranu se však setkáváme s mnoha dalšími obtížemi při chápání změn doby, v
níž žijeme: „Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete
posoudit tuto dobu? „Nevíme, jak vykládat současnou dobu,“ odpověděli jsme. (Lk
12,56). Mezi těmi, kdo naslouchali Ježíšovi, mnozí promarnili jedinečnou šanci v dějinách
lidstva. Nedokázali v Ježíši rozpoznat Božího Syna. Nepoznali čas spásy. II. vatikánský
koncil v konstituci Gaudium et spes (č. 4) dnešní evangelium aktualizuje: „Je třeba
poznávat a chápat svět, v němž žijeme, jeho očekávání, touhy a často i dramatičnost a
některé základní rysy.“ Při tvorbě dějin není příliš obtížné poukázat na příležitosti, které
církev ztratila, protože neporozuměla době, v níž žijeme. Ale, Pane: jaké příležitosti jsme
asi promarnili nyní tím, že nejsme schopni číst znamení doby, nebo že nejsme schopni žít
a vrhat světlo na dnešní problémy, kterým svítí evangelium? Ježíš nám to dnes znovu
připomíná: „Proč sami od sebe nerozeznáte, co je správné?“ Ježíš nás znovu upozorňuje:
„Proč nesoudíte sami, co je správné?“ (Lk 12,57). Nežijeme ve světě plném špatnosti, i
když jí může být dost. Bůh však svůj svět neopustil. Jak nám připomíná svatý Jan od
Kříže, žijeme ve světě, v němž sám Bůh šlapal a který dělal krásnější. Dívejme se stále
vzhůru a neztrácejme ze zřetele naši zemi.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

„Intenzivní modlitba ano, ale neodvádí nás od našeho závazku vůči dějinám: tím, že
otevírá naše srdce Boží lásce, otevírá je také lásce k našim bratřím a sestrám a činí nás
schopnými utvářet dějiny podle Božího plánu.“ (sv. Jan Pavel II.)

„Musíme pevně kráčet v Kristově víře, pevně v pravdě evangelia. (papež František)

„…Každý člověk má přirozené právo, aby byl uznáván jako svobodná a zodpovědná
bytost, protože je stvořen k obrazu Božímu. Právo užívat svobody je požadavek
neoddělitelný od důstojnosti lidské osoby, zvláště v mravní a náboženské oblasti.”
(Katechismus katolické církve, č. 1738)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie