Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Podcast:

Evangelium:

Když Ježíš sestoupil s hory, šly za ním velké zástupy. Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čistý.“ A hned byl od svého malomocenství očištěn. Ježíš mu pak řekl: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ (Mt 8,1-4)

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nám ukazuje malomocného, který si bolestně uvědomuje svou nemoc, přistupuje k Ježíši a prosí: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit“ (Mt 8,2). Když vidíme, že Pán je nám tak blízko, ale naše hlava, srdce a ruce jsou tak daleko od jeho projektu, od jeho spásy, měli bychom také pocítit nutkání formulovat stejný výraz malomocného: „Pane, jestli chceš, můžeš mě očistit“. Převažuje však důležitá otázka: Může společnost, která si není vědoma hříchu, prosit našeho Pána o odpuštění? Může prosit o jakékoliv očištění? Všichni známe příliš mnoho lidí s bolavým a zraněným srdcem, jejich osobní drama však spočívá v tom, že si ne vždy uvědomují rozsah své situace. Ale navzdory všemu je nám Ježíš stále nablízku, až do samého konce věků (srov. Mt 28,20), a zároveň čeká na stejnou prosbu: „Pane, chceš-li…“. Je však samozřejmě nutná naše spolupráce. Augustinova věta: „Bůh, který tě stvořil bez tebe, tě bez tebe nespasí“ se stala klasikou užitečných duchovních citátů. Abychom se mohli skutečně změnit, musíme prosit našeho Pána o pomoc. Někdo by se mohl ptát: proč je tak důležité si to uvědomit, obrátit se a přát si změnu? Z jednoduchého důvodu: pokud bychom to tak necítili, nemohli bychom kladně odpovědět na předchozí otázku, kde jsme řekli, že společnost, která si neuvědomuje hřích, bude velmi těžko žádat Pána o pomoc. Proto když přijdou chvíle pokání a svátostné zpovědi, musíme se zbavit minulosti, všech vředů, které zamořují naše tělo i duši. Neměli bychom o tom ani na chvíli pochybovat: Prosba o odpuštění je velkým okamžikem křesťanské iniciace, protože tehdy nám spadne rouška z očí. Ale co když si někdo své situace všimne, ale nechce se obrátit? Jedno staré přísloví říká: „Sejde z očí, sejde z mysli“.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie