Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš promluvil k farizeům a řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ Farizeové mu namítli: „Ty svědčíš sám o sobě, tvé svědectví není právoplatné.“ Ježíš jim odpověděl: „I když já svědčím sám o sobě, je mé svědectví právoplatné, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, ani odkud přicházím, ani kam jdu. Vy usuzujete po lidsku, já neposuzuji nikoho. Jestliže však já soudím, je můj úsudek správný, protože nejsem sám, ale jsem já a Otec, který mě poslal – a ve vašem Zákoně přece stojí, že svědectví dvou osob je právoplatné. Já jsem to, kdo svědčí sám o sobě, a svědčí o mně Otec, který mě poslal.“ Zeptali se ho tedy: „Kde je tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mne, ani mého Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“ Tato slova mluvil u chrámových pokladnic, když učil v chrámě, a nikdo se ho nezmocnil, protože ještě nepřišla jeho hodina. Jan 8,12-20

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám Ježíš dává definici sám Sebe, která naplňuje smyslem života ty z nás, kteří ho navzdory mnoha nedostatkům chtějí následovat: “Já jsem světlo světa” (J 8,12). Ježíšova osoba, jeho učení, jeho životní příklady jsou tím světlem, které osvěcuje celou naši existenci, ať už v dobrých hodinách, nebo ve chvílích utrpení či rozporů.

Co to znamená? Že za jakýchkoli okolností, v nichž se můžeme ocitnout, například v práci, ve vztazích s druhými lidmi, ve vztahu k Bohu, v našich radostech i bolestech…, můžeme zauvažovat: – Co dělal Ježíš v podobné situaci?; vždycky můžeme nahlédnout do evangelií a odpovědět si: -Já tedy udělám to samé! Právě Jan Pavel II. zařadil do svatého růžence – “kompendia evangelií”, jak sám připomíná – tajemství o Ježíšově veřejném životě a nazval je “tajemství světla”. Svatý otec tedy říká: “Je to On, kdo poté, co byl při křtu v Jordánu jmenován oblíbeným Synem Otce, ohlašuje příchod Království a svědčí o něm svými skutky při hlásání Jeho výzev”.

Ježíš je Světlo a “ten, kdo ho následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života” (Jn 8,12). Jako své učedníky nás Pán také zve, abychom byli světlem pro svět; abychom svítili světlem naděje uprostřed násilí, nedůvěry a strachu našich bratří; světlem víry uprostřed jejich temnoty, pochybností a dotazů; světlem lásky uprostřed mnoha lží, hořkosti a vášní, které nás obklopují.

Svatý otec nám na pozadí všech tajemství světla připomíná Mariina slova na svatbě v Káně: “Udělejte všechno, co vám řekne” (J 2,5): to je správná cesta k tomu, aby Ježíš byl Světlem světa a abychom my sami mohli ozařovat stejným světlem.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie