Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 29-33)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme mať pocit, že vo svete viera v Krista slabne. Konzumizmus, kapitalizmus, zmyselnosť a hodnoty materializmu sú veľmi v móde a sú ďaleko od evanjeliových požiadaviek. Ale my chceme byť učeníkmi Krista a jeho hodnôt. Napriek tomu táto kombinácia zlých hodnôt a spôsobov života neposkytuje ani našu osobnú plnosť, ani náš pokoj; v skutočnosti skôr prináša intímny pocit nepohody a nepokoja. Nemôže to byť práve pre to, že dnes vidíme na verejnosti veľa ľudí, ktorí sa mračia, strácajú sa v myšlienkach a obávajú sa dosť nejasnej budúcnosti, pravdepodobne preto, že si ju založili na materializme ako napr. na kúpu auta, bytu alebo nejakej dovolenky, ktorú si jednoducho nemôžu dovoliť?

Ježišove slová vzbudzujú dôveru: „Nebojte sa! Ja som premohol svet“ (Jn 16, 33), to znamená, že svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním dosiahol večný život, život, ktorý nič nezastaví, život bez hraníc, pretože prekonal všetky obmedzenia a všetky ťažkosti.

Aj my, Ježišovi učeníci, môžeme prekonať tieto ťažkosti, ako to urobil On, napriek tomu, že možno budeme musieť počas svojho života prejsť mnohými smrťami a zmŕtvychvstaniami, ktoré nikdy nechceme, ale určite ich predpokladá samotné Kristovo paschálne tajomstvo.

Lebo „smrť“ naozaj je, napr. strata priateľa, rozlúčka s milovanou osobou, neúspech projektu alebo obmedzenia, ktoré nám ukladá naša vlastná ľudská slabosť…

Ale „vo všetkom tomto sme viac ako víťazi skrze toho, ktorý si nás zamiloval“ (Rim 8, 37). Buďme svedkami Božej lásky, pretože on s nami „vykonal veľké veci“ (Lk 1, 49) a dal nám svoju moc, aby sme prekonali všetky ťažkosti, dokonca aj smrť, pretože Kristus nám posiela Ducha Svätého.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie