Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Slova svatého evangelia podle Lukáše

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským (národem). (Lk 1,57-66.80)

Zamyšlení:

Dnes slavíme Narození sv. Jana Křtitele. Svatý Jan je mužem kontrastů: žije v tichu pouště, ale právě odtud apeluje na davy přesvědčivě silným hlasem, který vyzývá k obrácení; je dost pokorný na to, aby řekl, že je pouze hlasem, nikoli Slovem, ale nesnaží se o korektnost svých slov a odvažuje se obvinit a odsoudit všechny nespravedlnosti a vystoupí i vůči samotnému králi; naléhá na své učedníky, aby se setkali s Ježíšem, ale nevadí mu pokoření, kterého se mu dostalo od krále Heroda, když ho uvěznil. Tichý a pokorný, ale také dostatečně silný a odvážný, a to až k prolití krve. Jan Křtitel je velký muž, největší z lidí, jak řekne sám Ježíš, ale přesto je pouze Kristovým předchůdcem. Tajemství jeho velikosti je v poznání. On věděl, že byl vyvolen Bohem. tak to vysvětluje evangelista: “Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským (národem).” (Lk 1,80). Celé jeho dětství a mládí bylo vedeno správným porozuměním jeho poslání: vydávat svědectví; což činí křtem Krista v řece Jordánu, laskavým vedením zástupů k Pánu a na konci svého života dokonce prolitím své krve pro pravdu. S našimi znalostmi o Janovi bychom mohli odpovědět na otázku, o kterou se jeho současník zajímal: „Co asi z toho dítěte bude?” Skrze křest jsme byli všichni vyvoleni a posláni, abychom vydali svědectví o Pánu. V prostředí lhostejnosti je svatý Jan příkladem k napodobování; máme napodobit jeho roli posla, jasně vyjádřenou pokornou modlitbou k Duchu svatému, máme napodobit jeho statečnost a pokoru.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie