Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Podcast:

Evanjelium:

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. (Mt 11,25-30)

Zamyšlení:

Dnes, když se na konci dne cítíme unavení a vyčerpaní – protože každý z nás má někdy těžká břemena, která nese -, si můžeme si připomenout Ježíšova slova: “Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.” (Mt 11,28). Najděme veškerý odpočinek v Něm, který jediný může naše břemena ulehčit a zbavit nás starostí, abychom našli veškerý pokoj a lásku, kterou nám svět nemůže dát. Lidská úleva potřebuje, má-li být autentická, dávku “kontemplace”. Obrátíme-li oči k nebi a budeme-li se modlit celým srdcem, budeme-li pokorní, můžeme si být jisti, že Boha najdeme a uvidíme, protože on tam je (“Otče, Pane nebes, chválím tě”: Mt 11,25). Ale není jen tam, můžeme ho najít i v “lehkém jhu” našich každodenních maličkostí: najděme ho v tom dětském úsměvu, plném nevinnosti; ve vděčném pohledu toho nemocného člověka, kterého jsme navštívili; v očích toho chudáka, který prosí o naši pomoc, o náš soucit… Spočívejme v našem milujícím Spasiteli a plně důvěřujme tomu, který je jedinou naší spásou a spásou lidstva. Jak doporučoval Jan Pavel II,. abychom správně spočinuli, musíme na lidi a věci a prožitky vrhnout “pohled plný opravdové radosti.“ . Jde o “kontemplativní” pohled, který nehledí na míru úspěšnosti, ale těší se z krásy toho, čeho již bylo dosaženo v Boží přítomnosti. Kromě toho mu musíme také děkovat, protože všechno pochází od Všemohoucího a bez něj by se nic nemohlo uskutečnit. Jedno z velkých nebezpečí současnosti spočívá právě v tom, že naše doba je dobou neustálého pohybu, který často vede k neklidu s rizikem “dělání pro dělání”. Tomuto pokušení musíme odolat tím, že se budeme snažit být dříve, než se budeme snažit “dělat” (Jan Pavel II.). Protože ve skutečnosti, jak nám říká Ježíš, je zapotřebí jen jedna věc (srov. Lk 10,42): “Vezměte na sebe mé jho (…) a naleznete pro své duše odpočinek”. (Mt 11,29).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie