Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: “Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.’ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.” (Mt 5, 33-37)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes Ježíš pokračuje v komentování přikázání. Izraelité měli k Božímu jménu velkou úctu, obrovskou úctu, protože věděli, že jména se vztahují k osobám a že Bůh si zaslouží veškerou čest a veškerou slávu, a to myšlenkou, slovem i skutkem. Proto jim to – s ohledem na to, že přísahat znamená vydávat Boha za svědka pravdivosti toho, co říkáme – Zákon přikazoval: „Neporušuj svou přísahu; přísaha složená Hospodinu se musí dodržet“ (Mt 5,33). Ježíš však přichází zdokonalit Zákon (a tedy zdokonalit i nás, kteří se Zákonem řídíme) a jde ještě o krok dál: „Nepřijímejte přísahy. Nepřísahejte při nebi (…) ani při zemi (…)“. (Mt 5,34). Nelze vlastně říci, že přísahat je samo o sobě špatné, ale k tomu, aby přísaha byla legitimní, je zapotřebí nejprve několik podmínek, jako je spravedlivý, vážný a závažný důvod (například soudní spor) a aby vaše přísaha byla pravdivá a dobrá. Hospodin však říká ještě více: „Řekni ano, když myslíš ano, a řekni ne, když myslíš ne“ (Mt 5,37). To znamená, že nás vyzývá, abychom v každém případě žili v pravdě, abychom své myšlení, svá slova a své skutky přizpůsobovali pravdě. Ale co je pravda? To je velká otázka, formulovaná již v evangeliu během soudu nad Ježíšem, slovy samotného Piláta, na kterou se v průběhu času snažilo odpovědět tolik myslitelů. Pravda je Bůh. Kdo žije tím, že se líbí Bohu, že dodržuje jeho přikázání, žije v Pravdě. Farář z Arsu říká: „Důvod, proč tak málo křesťanů jedná výhradně s cílem líbit se Bohu, je ten, že jsou ponořeni do nejstrašnější nevědomosti. Ó Bože, kolik dobrých skutků je pro nebe ztraceno!“. Bylo by dobré se nad tím zamyslet. Musíme se rozvíjet, číst evangelium a katechismus. A potom musíme žít podle toho, co jsme se naučili.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie