Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 31. PROSINCE 2022

Evangelium:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.

On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu. (Jan 1,1-18)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes je poslední den v roce. V našich srdcích zřejmě můžeme v této chvíli najít vlastně smíšené pocity. Promítá se nám celý rok, všechno, co jsme prožili, ale i to co jsme si předsevzali, co jsme chtěli vykonat, ale neudělali, co bylo dobré, co bylo zlé, prostě život, náš život v roce, který končí. Když svým způsobem děláme inventuru uplynulého roku, měli bychom především vědět, že každý den, který jsme prožili, byl darem. A proto je třeba především děkovat, děkovat Bohu za každou minutu darovného času. Dar života však ještě nekončí, ještě jsme tu na světě potřeba. Z tohoto důvodu nám dnešní evangelium dává klíčové slovo: „přivítat, přijmout“. «A Slovo se stalo tělem» (Jan 1,14). Přijměte samotného Boha! Bůh, který se proměnil v člověka, se stává součástí naší přítomnosti. „Přivítat“ znamená naše dveře otevřít, umožnit Mu vstoupit do našich životů, být v našich projektech, aktivitách a plánech, které naplňují naše dny. «Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka» (Jan 1,9). Přijmout Ježíše znamená umožnit Mu, aby nám pomohl konat tak, že naše činy budou v souladu s tím, jak žil právě On. «V něm byl život a ten život byl světlem lid» (Jan 1,4). Život je především dar a milost. Život žitý v srdci Církve, je život doprovázený životem milostí obdržených prostřednictvím svátostí. Jaké je místo svátostí v mém životě?

A nakonec: „Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“. Toto ať je naším projektem v novém roce!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie