Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí,
opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž
jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé
době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“
(Lk 21, 34-36)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, v poslední den liturgického mezidobí, nás Ježíš jasně varuje. Pokud budeme
tvrdošíjně trvat na životě prodchnutém bezprostředností našich pozemských starostí,
poslední den naší pozemské existence nás zastihne tak náhle, že nám samotná
zaslepenost naší vlastní chamtivosti zabrání poznat samotného Boha, který přijde, aby
nás ve své nekonečné lásce pozval k božské blízkosti. Něco podobného se stane
rozmazlenému dítěti: je tak zabaveno “svými” hračkami, že skončí tím, že zapomene na
něhu svých rodičů a společnost svých dobrých kamarádů. A když si konečně uvědomí, co
udělalo, nespokojeně naříká kvůli své nečekané osamělosti.
Protilék, který nám Ježíš nabízí, je jasný: “bděte a modlete se” (Lk 21,36). Být bdělý a
modlit se… Stejnou radu dal svým apoštolům v noc, kdy byl zrazen. Modlitba má
obdivuhodný prorocký aspekt, na který se při kázání často zapomíná, totiž schopnost přejít
od pouhého “vidění” k “bdění” nad všedností v její nejhlubší a nejhrubší skutečnosti. Jak
napsal Evagrius Ponticus: “Tak jako je zrak nejdůstojnější ze smyslů, tak je i modlitba
nejbožštější ze ctností.” V tomto smyslu je modlitba nejvýznačnější. Klasikové spirituality ji
nazývají “nadpřirozeným viděním”, tj. dívat se Božíma očima. Vyrovná poznání Pravdy: o
Bohu, o světě, o sobě samém. Proroci byli nejen ti, kdo “předjímali, co se má stát”, ale
také ti, kdo uměli interpretovat svou současnost v její přesné míře, rozsahu a hutnosti.
Konečný výsledek: byli schopni nazřít, jak s Boží pomocí napravit dějiny. A my? Tak často
si stěžujeme na situaci v našem světě. – Kam to všechno povede? Dnešní poslední den
liturgického mezidobí a vlastně liturgického roku je také dnem velkých předsevzetí. Možná
je nejvyšší čas, aby se někdo rozhodl a vzdal se svého současného opojení a zároveň
začal pracovat na lepší budoucnosti. Chtěli byste, abyste tím někým byli vy? Pak tedy
hlavu vzhůru! A kéž vám Bůh požehná!

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

 • “Drazí bratři, musíme vydržet a vytrvat, chceme-li dosáhnout pravdy a svobody, v níž
  jsme směli doufat.” (sv. Cyprián)
 • “Nostalgie po otroctví se uhnízdila v našem srdci, protože je zdánlivě uklidňující než
  svoboda, která je mnohem riskantnější. Jak rádi se necháváme okouzlit spoustou
  ohňostrojů, na první pohled krásných, které však ve skutečnosti trvají jen několik vteřin.”
  (František)
 • “(…) List Galaťanům staví skutky těla proti ovoci Ducha: „K jakým skutkům vede tělo, je
  všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví,
  nepřátelství, sváry, žárlivost, hněv, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření
  a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto
  věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. (Katechismus katolické církve, č. 1852).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie