Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 4. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. (Mk 6,30-34)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám evangelium předkládá situaci, potřebu a paradox; a vše předložené známe velmi dobře i v naší době. Situace: Apoštolové jsou “přepracovaní”: “Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. ” (Mk 6,31). Poměrně často čelíme stejnému druhu stresu i my. Naše práce spotřebovává značnou část naší energie; rodina, v níž každý člen usiluje o naši lásku; další aktivity, kterým se věnujeme a které nám přinášejí dobro a zároveň prospívají třetím osobám… Možná by bylo rozumnější přiznat si, že nemůžeme dělat všechno, co bychom chtěli…

Potřeba: Naše tělo, hlava i srdce mají potřebu: odpočívat. V těchto několika verších máme často opomíjený návod na odpočinek, kde je zdůrazněna komunikace. „Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili” (Mk 6,30). Komunikace s Bohem, sledování souvislé nitky toho, co je našemu srdci nejdražší. A ke svému překvapení zjišťujeme, že Bůh už čeká. A doufá, že nás najde i s naší únavou. Ježíš jim to říká: “Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte” (Mk 6,31). V Božích plánech je místo odpočinku! Ale je toho víc, protože celá naše existence se vším, co k ní patří, musí spočívat v Bohu. Úzkostlivý svatý Augustin tvrdí: “Stvořil jsi nás pro sebe, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.” (Mt 28,8). Boží odpočinek je tvořivý, není “anestetický”: ponoření se do Boží lásky nás nutí soustředit se na své srdce a myšlenky. Paradox: Scéna z evangelia má “špatný” konec pro učedníky, kteří nemohou odpočívat. Ježíšův plán selhává, protože lidé stále přicházeli. Nedokázali se odtrhnout. Často se nemůžeme zbavit svých povinností (děti, manželka, práce…): byla by to zrada na sobě samých! A přesto musíme v těchto skutečnostech najít Boha. Existuje-li komunikace s Bohem, spočívá-li naše srdce v něm, budeme zlehčovat své zbytečné napětí… a skutečnost nám jasněji ukáže Boží znamení. V Něm bychom měli spočinout!

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    “Není odpočinku, který by nebyl únavou, ledaže by byl vytrpěn s Bohem nebo pro Boha.” (Svatá Terezie z Avily)

    “Božský odpočinek sedmého dne nenaráží na nečinného Boha, ale zdůrazňuje plnost toho, co bylo vykonáno. Vrhá na něj ‘kontemplativní’ pohled, který nehledí na nové úspěchy, ale těší se z krásy toho, co již bylo dosaženo.” (Svatý Jan Pavel II.)

    “Boží činnost je vzorem pro lidskou činnost. Jestliže si Bůh sedmého dne „odpočinul“ (Ex 31,17), i člověk má „odpočívat“ a dovolit i druhým, především chudým, aby si mohli oddechnout. Sobota přerušuje každodenní činnost a umožňuje odpočinek. Je to den protestu proti otroctví práce a kultu peněz.” (Katechismus katolické církve, č. 2172)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie