Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To vše jsem vám říkal obrazně. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit obrazně, ale otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci. V ten den budete prosit ve jménu mém a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím svět a jdu k Otci.“ (Jan 16,23b-28)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám evangelium zanechává několik velmi milých slov na rozloučenou. Ježíš nás nechává sdílet své nejcennější tajemství: Bůh Otec je jeho původcem a zároveň jeho cílem: “Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím svět a jdu k Otci.” Tato velká pravda o druhé osobě Nejsvětější Trojice by nám měla neustále znít v hlavě: Ježíš je skutečně Boží Syn: Bůh Otec je jeho původcem a Bůh Otec je jeho cílem. Pro ty, kdo tvrdí, že o Bohu vědí všechno, ale zpochybňují Ježíšovo božské synovství, má dnešní evangelium důležitou věc, kterou by si měli zapamatovat: Ten, kterého Židé nazývají Bohem, je ten, kdo nám Ježíše poslal; je tedy Otcem pro ty, kdo věří. Tím je nám jasně řečeno, že Boha mohou poznat pouze a skutečně ti, kdo přijmou, že Ježíšův Otec je Bůh. Ježíšovo božské synovství nám však připomíná i další důležitou věc pro náš život: ti, kdo byli pokřtěni v Krista, jsou Božími syny skrze Ducha svatého. A to pro nás skrývá nejkrásnější tajemství: toto adoptivní otcovství Boha vůči nám se liší od lidské adopce, nakolik má v každém z nás skutečný základ, neboť znamená nové zrození. V důsledku toho ten, kdo byl přijat do velké Boží rodiny, už pro ni není cizincem. Proto jsme si v modlitbě na den Nanebevstoupení Páně všichni připomínali, že všechny děti musí následovat kroky Syna: “Všemohoucí Bůh přijal svého Syna k sobě a člověku se tak otevřel přístup do nebeské slávy: ať tam jednou přijme i vás,
abyste se u něho radovali navěky.” Žádný křesťan by tedy neměl dopustit, aby zůstal pozadu, neboť to je mnohem důležitější než účast v jakémkoli maratonském závodě, jehož cíl je v nebi, u samotného Boha!

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

  • “Sláva Boží je člověk plně živý, navíc život člověka je vidění Boha.” (sv. Irenej z Lyonu)
  • “Po velkém zjevení Ježíše Krista, který vstoupil na půdu víry, také často zjišťujeme, že život je temný, těžký, obtížný – setba v slzách -, ale jsme si jisti, že nakonec nám Kristovo světlo skutečně dává velkou úrodu.” (Benedikt XVI.)
  • “Je-li naše modlitba spojena s Ježíšovou, Otec nám dá ´jiného Přímluvce´, aby byl ´s námi navždy: Ducha pravdy´ (Jan 14,16-17). Tato novost modlitby a jejích podmínek se ukáže v řeči na rozloučenou. Křesťanská modlitba je v Duchu svatém společenstvím lásky s Otcem, nejen skrze Krista, nýbrž i v něm: ´Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila“ (Jan 16,24).´“. (Katechismus katolické církve, č. 2615)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie