Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

Dnes se nezřídka objevují křesťané, kteří nevidí jasně za hranice tohoto života, a proto pochybují o Ježíšově vzkříšení. V tom nám mohou pomoct slova dnešního evangelia a příklad Máří Magdalény.

Evanjelium:

Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: ‘Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.’„ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“a toto že jí řekl. Jan 20,11-18

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes můžeme v postavě Marie Magdalény rozjímat o dvou úrovních přijímání našeho Spasitele: první úroveň je nedokonalá, druhá je úplná, bezpodmínečná. Od počátku se nám Marie jeví jako nejupřímnější Ježíšova učednice. Následuje Jeho, nesrovnatelného Učitele; hrdinně přilnula k tomu, který byl pro lásku ukřižován; hledá ho, až za hranicí smrti, jeho pohřbu a zmizení. Jak prosycené obdivuhodnou oddaností svému “Pánu” jsou dvě zvolání, které nám jako jedinečné klenoty uchoval evangelista svatý Jan: “Vzali tělo mého Pána a já nevím, kam ho položili” (J 20,13); “Pane, jestli jsi ho vzal, řekni mi, kam jsi ho položil, a já ho vezmu”! (J 20,15). Málokterý učedník rozjímal nad dějinami spásy tak láskyplně a věrně jako Marie z Magdaly.

Dobré zprávy dnešního dne, tohoto úterý v oktávě velikonoční, však nekonečně převyšují veškerou etickou dobrotu a náboženskou úroveň víry v Ježíše, kterého lze sice obdivovat, ale který je nakonec mrtvý; a přivádějí nás na úroveň víry ve Zmrtvýchvstalého. Ježíš, který Máří Magdalénu zpočátku nechává na úrovni nedokonalé víry, ji oslovuje a ptá se: “Ženo, proč pláčeš?” (J 20,15), na což ona s krátkozrakostí odpoví jako zahradníkovi, který se zajímá o její trápení. Ježíš ji nyní v druhém definitivním okamžiku vyzve jejím jménem: “Marie!” a šokuje ji až do hloubi duše, když k ní mluví o vzkříšení a životě, tedy o sobě samém jako o Zmrtvýchvstalém, žijícím navěky. A výsledek? Marie Magdaléna věřící a Marie Magdaléna apoštolka: Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!” (J 20,18).

Dnes se nezřídka objevují křesťané, kteří nevidí jasně za hranice tohoto života, a proto pochybují o Ježíšově vzkříšení. Patřím mezi ně i já? Stejně tak je mnoho křesťanů, kteří mají dost víry na to, aby ho následovali soukromě, ale bojí se ho hlásat apoštolsky. Patřím do této skupiny? Pokud by tomu tak bylo, řekněme mu podobně jako Marie Magdaléna: “Mistře! Dovol nám, abychom se sklonili k tvým nohám, šli vstříc svým bratřím a řekli: “Pán vstal z mrtvých a já jsem ho viděla!

Bratři a sestry, přejeme Vám radostný, velikonoční den. ALELUJA!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie