Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

Slova svatého evangelia podle Jana

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.“ Petr mu řekl: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“ Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: „Ne všichni jste čistí.“ Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“ Jan 13,1-15

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes si připomínáme první Zelený čtvrtek v dějinách, kdy Ježíš Kristus shromáždil své učedníky ke slavení velikonočních svátků. Zahajuje novou Paschu nové smlouvy, kdy je jeho oběť přinesena za naši spásu. Spolu s Eucharistií Kristus ustanovuje služebné kněžství, jímž má být svátost Eucharistie zvěčněna. Ježíš nám dává své nové přikázání lásky: “Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. ” (J 13,34). Dříve byla láska založena na očekávané odměně na oplátku nebo na splnění uložené normy. Od nynějška je křesťanská láska založena na Kristu. On nás miluje do té míry, že za nás dává svůj život: to musí být měřítkem lásky učedníka a charakteristikou křesťanského vyznání. Člověk však nemá automatickou schopnost takto milovat. Není to pouhý plod námahy, ale úžasný Boží dar. Bůh je však nejen Láska, ale zároveň i Zdroj lásky, kterou přijímáme skrze eucharistický chléb. Nakonec bychom dnes měli rozjímat o mytí nohou. Ježíš s postojem služebníka myje nohy apoštolům a doporučuje jim, aby si navzájem myli nohy (srov. J 13,14). V Mistrově gestu je něco víc než poučení o pokoře. Je to symbol předjímací událost jeho umučení, naprostého ponížení, které musí vytrpět, aby spasil všechny lidi. Teolog Romano Guardini říká, že “postoj naší malosti sklánějící se před velkým ještě není postojem pokory. Je to prostě postoj k pravdě. Ale když se velký skloní před naší malostí, to je pravá pokora”. Proto je Ježíš Kristus skutečně pokorný. Před tímto pokorným Kristem se naše obvyklé vzorce tříští. Ježíš Kristus převrací lidské hodnoty a zároveň nás zve, abychom ho následovali a budovali lepší a jiný svět založený na službě.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie