Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 11. CEZROČNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. /Mk 4, 26-34/

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes predkladá dve podobenstvá, dva obrazy, ktoré berie z poľnohospodárskeho sveta. Je to podobenstvo o zasiatom semene a podobenstvo o horčičnom zrnku. Boli to obrazy, s ktorými sa mohli jeho poslucháči ľahko stotožniť, pretože väčšina z nich trávila dni na poli sadením, polievaním a žatvou. Ježiš použil tieto obrazy z ich sveta, ktoré si ľahko vedeli predstaviť, aby im vysvetlil niečo nepredstaviteľné, či dokonca tajomné o Božom kráľovstve. Dnes má väčšina z nás s prácou na poli či farme veľmi málo spoločného; ale i napriek tomu tieto podobenstvá môžu silne rezonovať v našich mysliach, pretože stále dokážeme pochopiť pomerne veľa o sadení, polievaní a zbere úrody. Prostredníctvom jeho slov chápeme, že Boh zasadil do našich sŕdc niečo, čo nám nedovolí úplne sa vzdialiť od neho.

Čo je Božie kráľovstvo? Je to „Ježiš sám,“ ako nám pripomína pápež Benedikt XVI. A naša duša „je základným miestom Božieho kráľovstva“. Boh chce žiť a rásť v nás. Ak hľadáme Božiu múdrosť a poslúchame jeho príkazy, náš život sa stane pevným ako skala a získa silu, ktorú si len ťažko dokážeme predstaviť. Ak budeme trpezlivo odpovedať na hlas jeho milosti, jeho božský život určite porastie v našej duši tak, ako rastie semeno na poli, alebo ako to krásne vyjadril stredoveký mystik majster Eckhart: „Semeno Božie je v nás. Ak dostane inteligentného a usilovného roľníka a usilovnú ruku, bude sa mu dariť a smeruje k Bohu, lebo je jeho semenom. Jeho ovocím potom bude Božia prirodzenosť. Semená hrušiek rastú v hrušky, semená orechov v orechové stromy a Božie semeno v Boha.“

Tieto podobenstvá nám tak vlastne hovoria o sile Božej milosti, ktorá v nás pôsobí a to nielen v jednotlivcoch ale i v celom spoločenstve Božieho ľudu. To malé a slabé, čo začínalo za Ježišových čias, ako sa môžeme presvedčiť, narástlo na veľký strom. A práve táto Božia sila je viac, ako naša ľudská snaha, či schopnosť. Svätý Pavol si bol veľmi dobre vedomí tohto pôsobenia milosti, preto povedal: „Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.“ /1Kor, 15,10/

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie