Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 12. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ (Mk 4, 35-41)

Zamyslenie:

Dnes – v týchto dňoch “búrlivého počasia” – je evanjelium vystavené otázkam. Ľudstvo prešlo drámami, ktoré sa ako prudké vlny prehnali jednotlivcami i celými národmi, najmä v 20. storočí a v problémoch 21. storočia. Niekedy si nemôžeme pomôcť a pýtame sa: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“. (Mk 4,38) Ak naozaj existuješ, ak si náš Otec, ako sa môžu diať takéto veci?

Pred hrôzou spomienky na koncentračné tábory druhej svetovej vojny sa emeritný pápež Benedikt pýta: „Kde bol Boh, keď sa to dialo, prečo mlčal? Ako mohol tolerovať také nadmerné ničenie?”. Túto otázku si kládol izraelský ľud v Starom zákone: Prečo spíš? (…) Prečo si pred nami zakrývaš svoju tvár a zabúdaš na náš údel?”.

Boh na tieto otázky neodpovedá: môžeme sa ho pýtať na všetko okrem otázky prečo; nemáme právo žiadať vysvetlenia. V skutočnosti Boh je tu a rozpráva; problémom sme my, pretože sa nestaviame do jeho prítomnosti, a preto nemôžeme počuť jeho hlas. Nemôžeme rozlúštiť Božie tajomstvo – hovorí emeritný pápež Benedikt XI. Môžeme vidieť len jeho fragmenty a mýlime sa, ak sa snažíme stať sudcami Boha a dejín. Ako takí by sme nebránili ľudstvo, ale skôr by sme prispievali k jeho zničeniu”.

Problém teda nespočíva v tom, či Boh existuje alebo je tu s nami, alebo nie. Problém je v tom, že žijeme, akoby neexistoval. Tu je Božia odpoveď: „Prečo sa tak bojíte? Ako to, že nemáte vieru?” (Mk 4,40). Toto Ježiš povedal svojim učeníkom; povedal to aj svätej Faustíne Kowalskej: Dcéra moja, neboj sa, ja som vždy s tebou, aj keď sa zdá, že nie som”.

Nekladme mu otázky, ale radšej sa modlime a prijímajme jeho vôľu a… potom bude menej drám a v úžase budeme hovoriť: „Kto je ten, ktorého poslúcha aj vietor a more?” (Mk 4,41) -Ježišu, v teba vkladám všetku svoju dôveru!

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie