Zamyslenia

Zamyslenie na 23. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 23. nedeľu v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15-20

Zamyslenie:

Ježiš nám v dnešnom evanjeliu prekladá radu či návod pre spoločné fungovanie v komunitách, ktorá nebola aktuálna len kedysi, ale je aktuálna i dnes. V spoločenstve prvých kresťanov sa vyskytli isté problémy, možno chyby či správanie, ktoré bolo akosi v rozpore s Božou vôľou. Posledný verš dnešného evanjelia nám ponúka aj riešenie týchto problémov, ktoré sa v priebehu dejín v Cirkvi vyskytli: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20). Ježiš je prítomný vo všetkých epochách svojej Cirkvi, svojho mystického tela, ktoré je neustále posilňované pôsobením Ducha Svätého. Vždy a za každých okolností sme bratia a sestry, či už je naše cirkevné spoločenstvo veľké alebo malé.

„Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.“ (Mt 18,15). Aké krásne a milujúce srdce má bratský vzťah, ktorému nás dnes Ježiš učí! Keď pocítim, že sa niekto proti mne previnil alebo pred niekým iným, mám prosiť Pána o milosť odpustenia. A potom sa mám snažiť veciam či okolnostiam porozumieť a nakoniec sa pokúsiť napomenúť svojho brata.

Ani dnes a ani v minulosti to nebolo ľahké, keď bola Cirkev menšia. Ale ak sa nad týmito vecami zamyslíme v priamom dialógu s Bohom, naším Otcom, on nás osvieti a pomôže nám nájsť čas, miesto a správne slová, aby sme si mohli plniť svoju povinnosť druhým pomáhať. Ale pred tým všetkým je dôležité očistiť si svoje srdce. Svätý Pavol nás inšpiruje, aby sme napomínali blížneho s priamym úmyslom: „Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.“(Gal 6,1).

Naša hlboká náklonnosť a pokora nás zároveň nútia hľadať jemnosť. Sv. Josemaría Escrivá de Balaguer raz povedal: „Snažme sa vychovávať s materinskými rukami a s nekonečnou jemnosťou našich matiek, ktoré liečia naše rany, malé i veľké, pri detských hrách i pri našich pochybeniach.“

Aplikácia:

  • Prosím Pána o milosť odpustenia, keď mi niekto ublíži?
  • Snažím sa o čistotu svojho srdca?

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie