Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 31. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v
nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.
A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: „Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.“ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s
desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle
posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“
(Lk 14, 25-33)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme uvažovať o Ježišovi na jeho ceste do Jeruzalema. Tam obetuje svoj život za spásu
nášho sveta. „S Ježišom putovali veľké zástupy“ (Lk 14, 25): Učeníci kráčajúci s Ježišom, ktorý ich
predchádza, sa musia naučiť stať sa novými ľuďmi. To je konečný cieľ pokynov, ktoré Pán pri svojom
výstupe do „mesta pokoja“ odhaľuje a navrhuje tým, ktorí ho nasledujú. Učeník znamená „nasledovník“. Nasledovať kroky Majstra, byť ako On, myslieť ako On, žiť ako On… Učeník žije spolu s Majstrom a sprevádza ho. Pán učí pomocou faktov a slov. Určite videli Kristov postoj pred Absolútnom a relatívnym. Často ho počuli hovoriť, že Boh je najvyššou hodnotou našej existencie. Obdivovali vzťah medzi Ježišom a nebeským Otcom. Videli dôstojnosť a dôveru, ktorú Ježiš prejavoval, keď sa k nemu modlil.
Obdivovali jeho radikálnu chudobu. Dnes k nám Pán hovorí jasnými slovami. Pravý učeník musí Pána Ježiša Krista milovať celým svojím srdcom, dobre nad všetky druhy väzieb, aj nad tie najbližšie: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14, 26 – 27). V živote nasledovníka je On vždy na prvom mieste. Svätý Augustín hovorí: „Odpovedzme svojmu otcovi a svojej matke: „Milujem ťa v Kristovi, nie namiesto Krista“. V nasledovaní Ježiša sa aj naša láska k životu musí zaradiť na druhé miesto. Nasledovať Ježiša koniec koncov znamená prijať kríž. Bez kríža niet učeníka. Evanjeliová výzva nás nabáda k obozretnosti, teda k cnosti, ktorá nám diktuje primerané správanie. Kto chce postaviť dom, musí najprv zistiť, či dokáže čeliť výdavkom. Kráľ, ktorý musí bojovať, sa po zistení vlastných síl rozhodne, či pôjde do vojny, alebo bude vyjednávať o mieri. Kto chce byť Pánovým učeníkom, musí sa najprv vzdať všetkého svojho majetku. Jeho vlastné odriekanie bude jeho najlepšou voľbou!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie