Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam,
uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali
svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a
múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás
budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21, 12-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes venujeme pozornosť tejto krátkej, ale ostrej vete nášho Pána, ktorá sa nám vryje do duše a
núti nás zamyslieť sa: prečo je vytrvalosť taká dôležitá, prečo nám Ježiš hovorí, že naša spása závisí od
uplatňovania tejto cnosti?
Pretože učeník nie je viac ako jeho Majster – „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno“ (Lk 21, 17) –
a ak bol Pán znamením protirečenia, musíme ním byť nevyhnutne aj my, jeho učeníci. Do Božieho
kráľovstva sa dostanú bojovníci, tí, ktorí bojujú proti nepriateľom duše, tí, ktorí energicky bojujú, ako
rád hovorieval svätý Josemaria Escriva: „túto najkrajšiu vojnu mieru a lásky“, z ktorej pozostáva
kresťanský život. Všetky ruže majú tŕne a cesta do neba nie je bez ťažkostí a prekážok. Preto by sa bez
kardinálnej čnosti statočnosti naše dobré úmysly ukázali ako neplodné. A vytrvalosť je súčasťou
statočnosti. Konkrétne vytrvalosť nás poháňa k sile, ktorú potrebujeme, aby sme s radosťou niesli naše
protivenstvá.
Vytrvalosť sa v maximálnej miere dosahuje na kríži. Preto vytrvalosť udeľuje slobodu tým, že poskytuje
vlastníctvo seba samého prostredníctvom lásky. Kristov prísľub je neporušiteľný: „Svojou vytrvalosťou
si zabezpečíte život“ (Lk 21, 19), a to preto, lebo to, čo nás zachraňuje, je kríž. Je to sila lásky, ktorá
každému z nás dáva trpezlivé a radostné prijatie Božej vôle, keď v prvom momente naruší – ako sa to
stáva na kríži – našu úbohú ľudskú vôľu. Len v prvom momente, pretože potom sa uvoľní prebytočná
energia vytrvalosti, aby nám pomohla pochopiť náročnú vedu o kríži. Preto vytrvalosť plodí trpezlivosť,
ktorá ďaleko presahuje jednoduchú rezignáciu. Dokonca ešte viac. Nemá nič spoločné so stoickým
postojom. Trpezlivosť nám rozhodujúcim spôsobom pomáha pochopiť, že kríž je, oveľa skôr ako
bolesť, v podstate láska.
Naša Matka v nebi, ktorá túto spásonosnú pravdu pochopila lepšie ako ktokoľvek iný, ju pomôže
pochopiť aj nám.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

 • „Trpezlivosť je koreňom a ochrancom všetkých čností: spočíva v pokojnom znášaní zla, ktoré prichádza
  od iných, a v trýznení sa bez zášti voči tomu, kto ho spôsobuje.“ (Svätý Gregor Veľký).
 • „Toto je milosť, o ktorú musíme prosiť: vytrvalosť. A aby nás Pán zachránil pred fantáziami
  triumfalizmu. Triumfalizmus nie je kresťanský, nie je od Pána. Každodenné putovanie v Božej
  prítomnosti, to je cesta Pána. Pokračujte na tejto ceste.“ (František)
 • „Mučeníctvo je najvyšším svedectvom vydávaným o pravde viery: znamená vydávať svedectvo až na
  smrť. Mučeník vydáva svedectvo o Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, s ktorým je spojený láskou.
  Vydáva svedectvo o pravde viery a kresťanského učenia…“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2473).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie