Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“ (Lk 11, 29-32)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš opisuje, že znamenie, ktoré dá “zlým ľuďom”, je on sám ako “Jonášovo znamenie”: “Ako sa Jonáš stal znamením pre Ninivčanov, tak bude Syn človeka pre toto pokolenie”. (Lk 11, 30). Tak ako sa Jonáš nechal hodiť cez palubu lode, aby utíšil zúrivú búrku a zachránil námorníkom život, tak sa Ježiš nechal hodiť cez palubu, aby utíšil búrky hriechu, ktoré ohrozujú náš život. Tak ako Jonáš strávil tri dni v bruchu veľryby, kým ho vypľuli na suchú zem, tak aj Ježiš strávi tri dni v bruchu zeme, kým vyjde z prázdneho hrobu (porov. Mt 12, 40).

Znamenie, ktoré Ježiš chce dať “zlým ľuďom” každej generácie, je znamenie jeho smrti a zmŕtvychvstania. Jeho slobodne prijatá smrť je znamením neuveriteľnej Božej lásky k nám: Ježiš dal svoj život, aby zachránil ten náš.

Jeho vzkriesenie z mŕtvych je znamením jeho božskej moci. Je to najmocnejšie a najdojemnejšie znamenie, aké kedy bolo dané.” Ježiš je však znamením Jonáša ešte v inom zmysle.

Jonáš bol ikonou a sprostredkovateľom obrátenia. Na jeho kázanie: “Ešte štyridsať dní a Ninive bude vyvrátené” (Jon 3, 4), sa pohanskí Ninivčania obrátili, keď sa všetci od kráľa cez deti až po zvieratá zahalili do vrecoviny a popola. Počas týchto štyridsiatich dní pôstu nám niekto “oveľa väčší ako Jonáš” (porov. Lk 11, 32) káže obrátenie – sám Ježiš – a naše obrátenie by malo byť rovnako dôkladné.

Svätý Ján Zlatoústy píše v osobe Krista: “Jonáš bol totiž sluha, ale ja som Majster; on vyšiel z veľkej ryby, ale ja som vstal zo smrti. On hlásal záhubu, ale ja som prišiel a hlásam radostnú zvesť o kráľovstve.”

Pred týždňom, na Popolcovú stredu, sme sa zasypali popolom a jednotlivo sme počuli slová Ježišovej prvej homílie: “Kajajte sa a verte evanjeliu” (porov. Mk 1, 15). Otázka pre nás znie: Odpovedali sme už na to hlbokým obrátením ako Ninivčania a prijali sme toto evanjelium?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– “Jonáš bol sluha, ale ja som Pán; on vyšiel z veľkej ryby, ale ja som vstal zo smrti. On hlásal záhubu, ale ja som prišiel a hlásam radostnú zvesť o kráľovstve.” (Svätý Ján Zlatoústy)

– “Jedno je jasné: Božím znamením pre ľudí je Syn človeka; je ním sám Ježiš. A na najhlbšej úrovni je týmto znamením on sám vo svojom veľkonočnom tajomstve, v tajomstve svojej smrti a zmŕtvychvstania. On sám je “Jonášovým znamením”.” (Benedikt XVI.)

– “Ježiš spája vieru vo vzkriesenie so svojou vlastnou osobou: ‘Ja som vzkriesenie a život’ (Jn 11, 25) (…). O tejto jedinečnej udalosti hovorí ako o ‘Jonášovom znamení’ (Mt 12, 39). Znamenie chrámu: oznamuje, že bude usmrtený, ale potom tretieho dňa vstane z mŕtvych.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 994)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie