Zamyslenia

Zamyslenie na 8. decembra 2019, 2. adventná nedeľa

Zamyslenie na 8. decembra 2019, 2. adventná nedeľa

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Zamyslenie:

V atmosfére súčasnej doby, ktorú žijeme, sú tieto slová dnešného evanjelia príliš vzdialené modernému človeku žijúcemu v otvorenej spoločnosti plnej výziev k pôžitkom, konzumizmu, liberalizmu, populizmu, korupcii a bezhraničnému prístupu k informáciám.

Po hlbšom zamyslení si uvedomujem, že onen rímsky svet konzumu a pôžitkov bol celkom podobný modernému svetu 21. storočia. Koľko Herodesov a Herodesiek zneužíva svoj úrad, funkciu resp. postavenie v súčasnej spoločnosti? Vidíme a počujeme to denne z aktuálnych správ z médií aj u nás na malom Slovensku.

Na um mi prichádzajú slová z piesne „Vzdať sa“ od známej slovenskej hudobnej skupiny Korben Dallas: „…vzdať sa je ťažšie ako sa ti zdá, vzdať sa je ťažšie ako bojovať…“

Hm, je naozaj ťažké vzdať sa blahobytu, luxusu, bojovať s negatívnym vplyvom webu a sociálnych sietí, vzdať sa rozbehnutého biznisu podporeného korupciou a mocenského vplyvu. V úplne inej dimenzii, v inom ponímaní je úžasné ticho judejskej púšte a výzvy Jána Krstiteľa o potrebe kajúcnosti, pokory  a potrebe reorganizácie pyramídy životných hodnôt, potrebe akéhosi detoxu  moderného života človeka – kresťana.

Stačí sa na chvíľu zastaviť, v tichu kaplnky, chrámu, lesa, lúky či vlastného príbytku popremýšľať, prehodnotiť svoj život, veci a aktivity, ktoré spôsobujú náš vnútorný nepokoj a zvádzajú na zlé chodníčky. Možno, ak sa započúvame do toho blahodárneho ticha, začujeme aj my hlas Jána Krstiteľa, ktorý nás aj v dnešnej dobe vyzýva, tak ako som to dnes ráno počul v slovách piesne „Pre teba Áno“ od známej slovenskej hudobnej kapely ESPÉ: „Pre teba Áno, pošli ma, pôjdem! Ohlásim zajatým slobodu, zlomeným nádej dám.“

Príležitostí
na reštart, reorganizáciu a detoxikáciu života je aj dnes mnoho, závisí to len
od teba…

Aplikácia:

1/ Vieš sa
vymaniť z kolotoča každodenných povinností a úloh a nájsť si chvíľu na krátke
rozjímanie prípadne  rozhovor s Bohom?

2/ Nájdeš si
dnes chvíľku na zhodnotenie prežitého dňa? Vieš sa Bohu poďakovať za  úspechy dnešného dňa, resp. poprosiť o odpustenie
za chyby a nedostatky?

Text: Ján, ženatý, ekonóm, 45 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie