Zamyslenie na 8. decembra 2019, 2. adventná nedeľa

Zamyslenie na 8. decembra 2019, 2. adventná nedeľa

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Zamyslenie:

V atmosfére súčasnej doby, ktorú žijeme, sú tieto slová dnešného evanjelia príliš vzdialené modernému človeku žijúcemu v otvorenej spoločnosti plnej výziev k pôžitkom, konzumizmu, liberalizmu, populizmu, korupcii a bezhraničnému prístupu k informáciám.

Po hlbšom zamyslení si uvedomujem, že onen rímsky svet konzumu a pôžitkov bol celkom podobný modernému svetu 21. storočia. Koľko Herodesov a Herodesiek zneužíva svoj úrad, funkciu resp. postavenie v súčasnej spoločnosti? Vidíme a počujeme to denne z aktuálnych správ z médií aj u nás na malom Slovensku.

Na um mi prichádzajú slová z piesne „Vzdať sa“ od známej slovenskej hudobnej skupiny Korben Dallas: „…vzdať sa je ťažšie ako sa ti zdá, vzdať sa je ťažšie ako bojovať…“

Hm, je naozaj ťažké vzdať sa blahobytu, luxusu, bojovať s negatívnym vplyvom webu a sociálnych sietí, vzdať sa rozbehnutého biznisu podporeného korupciou a mocenského vplyvu. V úplne inej dimenzii, v inom ponímaní je úžasné ticho judejskej púšte a výzvy Jána Krstiteľa o potrebe kajúcnosti, pokory  a potrebe reorganizácie pyramídy životných hodnôt, potrebe akéhosi detoxu  moderného života človeka – kresťana.

Stačí sa na chvíľu zastaviť, v tichu kaplnky, chrámu, lesa, lúky či vlastného príbytku popremýšľať, prehodnotiť svoj život, veci a aktivity, ktoré spôsobujú náš vnútorný nepokoj a zvádzajú na zlé chodníčky. Možno, ak sa započúvame do toho blahodárneho ticha, začujeme aj my hlas Jána Krstiteľa, ktorý nás aj v dnešnej dobe vyzýva, tak ako som to dnes ráno počul v slovách piesne „Pre teba Áno“ od známej slovenskej hudobnej kapely ESPÉ: „Pre teba Áno, pošli ma, pôjdem! Ohlásim zajatým slobodu, zlomeným nádej dám.“

Príležitostí na reštart, reorganizáciu a detoxikáciu života je aj dnes mnoho, závisí to len od teba…

Aplikácia:

1/ Vieš sa vymaniť z kolotoča každodenných povinností a úloh a nájsť si chvíľu na krátke rozjímanie prípadne  rozhovor s Bohom?

2/ Nájdeš si dnes chvíľku na zhodnotenie prežitého dňa? Vieš sa Bohu poďakovať za  úspechy dnešného dňa, resp. poprosiť o odpustenie za chyby a nedostatky?

Text: Ján, ženatý, ekonóm, 45 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie