Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 9. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“ On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ (Mk 2,23-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Ako to už býva, z času na čas sa koná nejaká anketa, či prieskum o tom, ako to s nami na Slovensku je. Akí my Slováci sme, ako sa správame, čo máme radi. Aké sú u nás nálady, po čom túžime. Ako vnímame svet, udalosti, či ľudí okolo seba. A viac krát z hodnotenia medzi nami, či aj medzi cudzincami žijúcimi na Slovensku, vyšlo ako výsledok, že sme ako ľudia veľmi negatívni. Tento náš negatívny pohľad sa v mnohom prejavuje i tak, že ako prvé si všimneme to, čo môžeme skritizovať a práve tomu venujeme svoju energiu. A čo sa deje potom? No, veľmi jednoduchá vec – energiu si vyčerpáme na nezmysly a…? Potom už nič. A tak ostaneme pri negatívnom konštatovaní, ktoré znechutí iných okolo, i nás samých. Zamotáme sa do „čierneho závoja“, cez ktorý vidíme všetko len načierno. Takí niekedy sme. Naozaj.

           Úplne rovnako reagovali farizeji z dnešného evanjelia. Pozri čo robia? Pozri ako sa správajú? Pozri ako prekročili literu zákona. Priveľmi upnutí na literu zákona, farizeji strácajú súdnosť. Nevidia pred seba, nevidia za seba, vidia len to, na čo sa upli. A to, na čo hľadia im tak zakaľuje zrak tak, aby nevnímali ani kontext. Stávajú sa slepými. A práve na to Kristus upozorňuje. Slepota človeka, ktorý vidí. Slepota, ktorá kazí všetko. Najmä srdce vlastné.

           Toto evanjelium je nastavením zrkadla nám všetkým. Farizeji vystupovali ako proroci, no falošní. Mysleli si, možno aj nahovárali, že sú praví, ale boli len falošní. V súčasnosti sa tiež mnohí, ktorí sa stavajú do pozície prorokov, vedia upnúť na jednu vec, tú kritizujú, tú zvelebujú, no vôbec nevnímajú kontext. Ľudí znechucujú, ľudí vedú k hádkam, rozdeľujú, no neprinášajú žiadne ovocie. Pred rokmi, na Svetových dňoch mládeže, sa časť ľudí upla na kritiku tvaru spovedelníc, pred dvoma rokmi, opäť počas Svetových dňoch mládeže, prebehla na Slovensku kritika misiek, v ktorých bola uložená Eucharistia, ktorú s láskou a vierou prijímali státisíce, nie len mladých ľudí na stretnutí v Lisabone. Ozvali sa „proroci“, ktorých jediným cieľom bolo rozoštvať a priniesť pochmúrnu náladu. Lebo, slepota.

           Počúvajúc dnešné evanjelium, máme i my na výber. Upnúť sa na kritiku a hľadať chyby, rozdeľovať, ako to robí diabol, rozdeľovať, ako to robia falošní proroci, alebo, je tu i druhá možnosť – s citlivosťou a pokojom hľadať to, čo zjednocuje, povzbudzuje a postupne mení srdcia ľudí, ktoré budú stále viac milovať Pána i bratov a sestry a slúžiť im. A to je cieľ. Jednota je cieľ.

           Pane, Ty si Pánom i nad sobotou, i nad naším životom. Prosíme ťa o dar jednoty. Tak, ako si ty jedno s Otcom i Duchom Svätým, vlej aj do našich sŕdc túžbu milovať teba a nasledovať ťa, tak, aby sme si navzájom pomáhali rásť vo viere a láske, tak, aby sme hľadeli na druhých s láskou a povzbudzovali ich v láska a nehľadali to, čo rozdeľuje, ale to, čo nás vedie k jednote medzi sebou i s tebou navzájom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie