Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA
Evanjelium:

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil.

A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpovedať. (Lk 14,1-6)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa zameriame na otázku, ktorú Ježiš položil farizejom: „Slobodno – čiže, môže sa – v sobotu uzdravovať, či nie?“ ” (Lk 14, 4) ako aj na ich veľmi významné mlčanie, ako o tom čítame v evanjeliu.

V evanjeliách nájdeme mnoho statí, v ktorých Ježiš vyčíta farizejom ich pokrytectvo. Bohu sa nepáči pretvárka, dvojtvárnosť, neúprimnosť a snaha iba o vonkajšie zachovávanie zákona. Protiklad pokrytectva nachádzame v osobe Natanaela, o ktorom Kristus vyhlásil: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.” (Jn 1, 47). Boh miluje jednoduchosť srdca a chudobu ducha, kým na druhej strane energicky a rázne odmieta úskočnosť, dvojakú morálku a pretvarovanie sa.

Mlčanie zákonníkov a farizejov ako aj neschopnosť odpovedať na Ježišove otázky prezrádza, že ich vlastné svedomie ich usvedčovalo z nesprávnosti ich postoja a správania. Ich až smiešne sústredenie sa na literu pri napĺňaní zákona, spojené s pohŕdaním ostatnými a predstavou vlastnej bezúhonnosti nebolo v súlade s duchom zákona, s čistotou srdca a požiadavkou milosrdenstva. Ježiš pohnutý práve milosrdnou láskou uzdravuje chorého.

Farizeji si uvedomujú, že ich pokrytecké správanie nemožno ospravedlniť, a práve to ich núti mlčať. V tomto úryvku je skryté poučenie aj pre nás. Úsilie o svätosť života znamená nasledovať Krista tak, že sa dáme naplniť a viesť jeho Duchom. Božie prikázania sú sväté, pretože pochádzajú z nekonečnej Božej Múdrosti, ale mnohokrát sa môžu žiť iba čisto legalistickým a vypočítavým spôsobom, kalkulovaním, čo ešte je nie hriech a čo už je. To len odhaľuje, že človek nehľadá zmysel a ducha prikázaní, teda Boha a jeho slávu, ale len seba a to, čo mu vyhovuje.

Aplikácia:

Dnes poprosím Pána o dar rozlišovania, aby som vedel posúdiť, čo je v danej situácii správne. Konanie dobra sa nedá odsúvať na neskorší termín. Komu môžem dnes preukázať nejakú službu lásky?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie