Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 1. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“ (Mk 2, 1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš je opäť „doma“ v Kafarnaume a len čo sa to ľudia dozvedeli, začali obliehať dom. Pred dverami je veľký stisk a nedá sa prejsť ani dostať dopredu.

Mužovia nesú ochrnutého na nosítkach, aby ho Ježiš uzdravil. Keď sa nemôžu dostať k nemu cez dvere, tak idú cez „okno“ – ktoré si však urobia v streche domu. Palestínske domy mali plochú strechu. To je vynaliezavosť, to je odhodlanosť, stoj čo stoj dostať sa k Ježišovi.

Ale Ježiš vidí na nemocnom čosi viac ako iba jeho chromé údy a toto lieči najskôr. “Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.”

Uzdravenie z nemoci a odpustenie hriechov v očiach Židov vnútorne súvisia. V ťažkých onemocneniach videli následky hriechu. Keď Ježiš najskôr odpúšťa hriechy, akoby prenesene vytrhol koreň zla a potom odstraňuje výhonky. Zároveň je uzdravenie potvrdením, že Ježiš má skutočne moc odpúšťať hriechy. Odpustenie hriechov sa nedá zvonku skontrolovať, dokázať. Nedá sa zistiť, či to boli len prázdne slová, alebo či mali skutočne účinok. Ale keď niekto povie chromému „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ to sa dá zvonku vidieť, či tie slová majú účinok, alebo nie.

Ježiš má už na zemi moc odpúšťať hriechy. Ježiš sa nemodlí k Bohu, aby odpustil hriechy, ale sám, vlastnou mocou odpúšťa.

Kristus odpúšťa aj dnes každodenne množstvo hriechov. Avšak, nespôsobuje každý deň množstvo zázračných uzdravení. Vo svetle evanjelia totiž nie každá nemoc je následkom hriechu. U slepého od narodenia Kristus sám hovorí: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“.

Zmierenie sa s Bohom, odpustenie hriechov je tým prvoradým, kvôli čomu prišiel Ježiš na zem a čím poveril svoju Cirkev.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie