Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

          Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“ (Mt 6,19-23)

Zamyslenie:

          Dnes nám Pán hovorí, že „lampou tela je oko“ (Mt 6, 22). Svätý Tomáš tvrdí, že keď Ježiš hovorí o oku, tak má na mysli úmysly človeka. Keď je náš úmysel správny, žiarivý, smerujúci k Bohu, všetky naše skutky sú jasné, žiarivé; ale keď sa náš úmysel stane tmou, aj my sa staneme temnými. (porov. Mt 6, 23).

          Ak sme zlomyseľní alebo zlí, náš úmysel nebýva vždy priamy. Žijeme tak, akoby sme sa narodili na to, aby sme hromadili bohatstvo, a na nič iné nedokážeme myslieť. Zarábať peniaze, kupovať, vlastniť, mať. Chceme, aby nás ostatní obdivovali, prípadne nám závideli. Klameme sa navzájom, trpíme, trápime sa a nemôžeme nájsť vytúžené šťastie. Ježiš nám však dáva iný návrh: „V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.“ (Mt 6, 20). Nebo je miestom, kde sú uložené naše dobré skutky, a to je určite naveky trvajúci poklad.

          Buďme k sebe úprimní a čestní: kam smeruje naše úsilie, o čo sa usilujeme? Dobrí kresťania musia poctivo študovať a pracovať, aby sa uživili, aby založili rodinu, zabezpečili si budúcnosť a pokojný život v starobe, sme pozvaní pracovať aj s cieľom pomáhať druhým… To všetko je vskutku charakteristickým znakom dobrého kresťana. Ale ak to, čo hľadáme, je mať stále viac a viac, vkladajúc svoje srdce do týchto bohatstiev, zabúdajúc na akékoľvek dobré konanie, vyťahujúc do prázdna skutočnosť, že sme tu len provizórne, že náš život je len pominuteľný tieň, či nie je pravdou, -že – naše oko je v tme, „aká bude potom tma sama?“ (porov. Mt 6, 23).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie