Zamyslenia

Zamyslenie na piatok 18. týždňa v cezročnom období

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“ (Mt 16,24-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nás dnes konfrontuje so svetom, je absolútne radikálne a nepripúšťa žiadne polovičaté riešenia: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). V mnohých prípadoch, keď sa stretávame s utrpením, môžeme počuť: „Musím prijať utrpenie, ktoré mi Boh posiela; je to Božia vôľa; Boh to takto chce; a podobne. A my kopíme obety, podobne ako sa zbierajú poštové známky, s nádejou, že keď príde náš deň, ukážeme ich na nebeskom účtovnom oddelení, kde predložíme svoje vyúčtovanie.

Pritom naše utrpenie ako také má len malú hodnotu. Kristus nebol filozofom stoikom: bol tiež smädný, hladný, unavený, ale sám tieto stavy nevyhľadával. Nebol rád, keď ho niekto opustil, nechával druhých, aby mu pomohli, kde mohol, utíšil bolesť – fyzickú aj morálnu. Ako to je teda s tým utrpením?

Predtým, ako začneme nakladať s vlastným „krížom“, najskôr máme nasledovať Krista. Nie najskôr trpieť a potom nasledovať Krista. Krista totiž nasledujeme z lásky a len s jej pomocou môžeme chápať aj obetu a každý sebazápor: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25). Milosrdenstvo a láska nás vedú k obete. Skutočná láska napokon tak či onak plodí nejakú obetu, ale nie každá obeta plodí lásku. Boh nie je obeťou, Boh je láska a len z tohto pohľadu má bolesť, únava a kríž v našom živote nejaký zmysel. Svätý Augustín hovorí: „Keď človek miluje, netrpí, a ak trpí, ide o utrpenie, ktoré je milované.“

Nehľadajme v udalostiach nášho života božský pôvod, ktorý by vysvetlil naše obete avutrpenie spôsobom: „Prečo to na mňa Boh dopúšťa?“. Ale skôr sa snažme pre ne nájsť božie použitie: „Ako môžem svoju bolesť premeniť na skutok viery a lásky?“. Z tohto porovnania vyplýva, ako správne nasledovať Krista a ako si možno zaslúžiť Otcov milosrdný pohľad. Pohľad, ktorým Otec hľadel na svojho Syna na kríži.

Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie