Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 22. TÝŽDŇA V CEZROŠNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“ Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: „Staré je lepšie.“ (Lk 5, 3339)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes pri uvažovaní nad evanjeliom môžeme odhaliť pascu, ktorú pripravili farizeji a majstri Zákona – teda zákonníci, keď prekrúcajú dôležitú otázku: jednoducho oponujú, ako sa pôst a modlitba farizejov a Jánových učeníkov dá porovnať s jedením a pitím Ježišových učeníkov.

Ježiš Kristus nám hovorí, že je čas na modlitbu a na pôst – a čas na- možno povedať, na zabavenie sa. Čo znamená, že ten istý človek, ktorý sa modlí a postí, je aj ten, ktorý je a zabáva sa. Môžeme to oceniť v našom každodennom živote: pozorujme jednoduchú radosť rodiny, možno našej vlastnej rodiny. Neskôr ich však môžu navštíviť súženia. Osoby sú tie isté, ale okolnosti sa líšia: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“ (Lk 5, 34).

Na všetko je čas pod nebom: „Čas na roztrhanie a čas na šitie“ (Kaz 3, 7).

Tieto slová vyslovené učeným mužom Starého zákona, určite nie najoptimistickejším, sa takmer zhodujú s jednoduchým podobenstvom o roztrhanom kabáte. A do istej miery sa pravdepodobne zhodujú aj s našou vlastnou skúsenosťou. Naša chyba sa objavuje vtedy, keď v čase šitia trháme a v čase trhania šijeme. Vtedy sa všetko pokazí.

Uvedomujeme si, že spolu s Ježišom Kristom dosiahneme slávu vzkriesenia cez jeho umučenie a smrť a že žiadna iná cesta nie je Božou cestou.

Práve Šimon Peter je pokarhaný, keď sa pokúša odviesť Pána z jedinej cesty: „Nezameriavate sa na Božie veci, ale na veci ľudské“ (Mt 16, 23).

Ak si môžeme užiť niekoľko chvíľ pokoja a radosti, využime ich čo najlepšie. Pravdepodobne prídu aj ďalšie chvíle, keď sa budeme musieť postiť. Jediný rozdiel je v tom, že vďaka Bohu budeme mať vždy vedľa seba Ženícha.

A práve toto farizeji nevedeli, a možno preto v evanjeliu vždy vystupujú ako takí nie dobrí ľudia. Preto, a pokiaľ ide o nás, vyhýbajme sa zlému temperamentu a zároveň obdivujme Pánovu jemnú iróniu, ktorú môžeme vycítiť z dnešného evanjelia.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie