Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Lk 9,18-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nájdeme v Evanjeliu dve otázky, na ktoré sa nás pýta náš majster: Prvá si vyžaduje približnú, štatistickú odpoveď: “Za koho ma pokladajú ľudia?” (Lk 9,18). Núti nás poobzerať sa okolo seba a sledovať, ako ju zodpovedajú tí druhí: naši susedia, kolegovia, priatelia, najbližší príbuzní. Môžeme sa cítiť viac či menej zodpovednými – závisí od prípadu k prípadu – za niektoré z odpovedí, ktoré pochádzajú od tých, s ktorými sme nejakým spôsobom hlbšie spojení. Ich odpovede  veľa napovedia, dajú nám poznanie, možnosť pochopiť, čo tí vedľa nás hľadajú, čo potrebujú, po čom túžia. Pomáhajú nám naladiť sa s nimi na spoločnú vlnu, nájsť spoločný styčný bod, vzájomne sa zblížiť.

Ale okrem toho je tu ešte druhá otázka: “Za koho ma pokladáte vy?” (Lk 9,20). Je tou základnou a klope za naše dvere. Otázka vyžadujúca od každého z nás potvrdenie alebo odmietnutie; úctu alebo odstup, kráčanie s ním a v ňom alebo len vzťah, ktorý končí za hranicou sympatie… Je otázkou chúlostivou a rozhodujúcou, pretože sa nás dotýka. Čo hovoria naše pery, čo náš postoj? Chceme byť verní tomu, kto sám je a zároveň dáva zmysel života? Nájdeme v sebe úprimné odhodlanie nasledovať ho na našej životnej ceste? Sme pripravení íst s ním až do Jeruzalema, na kríž a do slávy?

“Je to cesta kríža a vzkriesenia (…). Kristus je na kríži vyvýšený. Sám to potvrdil slovami: “Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe”. Je teda zjavné, že kríž je Kristovou slávou a vyvýšením” (sv. Ondrej z Kréty). Sme pripravený ísť s ním a v ňom do Jeruzalema?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie