Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte! Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“ (Lk 12,1-7)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes v evanjeliu uvažujeme o našom Pánovi, ktorý sa po konfrontácii s farizejmi a zákonníkmi, obracia na zástupy. Evanjelium nám hovorí, že zástup bol taký veľký, že jeden po druhom šliapali. Je nám tu jasné, že túžili počuť slová Ježiša, ktorý sa dnes s mimoriadnou autoritou prihováral práve ich náboženským predstaviteľom.

Svätý Lukáš nás však informuje, že skôr než čokoľvek iné, začal Ježiš hovoriť k vlastným učeníkom slovami: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva.“ (Lk 12, 1). Pán Ježiš nás chce viesť k tomu, aby sme praktizovali úprimnosť a transparentnosť, a nie pokrytectvo, ako to robia farizeji a zákonníci. Tí totiž prejavujú vonkajší postoj, ktorý nezodpovedá ich vnútornému spôsobu života: predstierajú, že sú tým, kým nie sú.

Práve pred tým nás varuje náš Pán Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu, keď hovorí: „Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.“ (Lk 12, 2). Áno, všetko bude odhalené. Preto by sme sa mali snažiť, aby náš život bol v súlade s tým, čo vyznávame a hlásame. To samozrejme nie je ľahké. Nemusíme sa však báť, lebo náš Boh má všetko pod kontrolou. Ako povedal svätý Ján Pavol II: „Božia láska nám neukladá bremená, ktoré by sme nemohli uniesť… Lebo na čokoľvek od nás žiada, nám poskytuje aj  potrebnú pomoc.“ Nič sa nedeje, bez toho aby On to tom nevedel. Dokonca aj naše vlasy sú spočítané. Áno, pred Bohom máme svoju cenu. Nebojme sa, lebo jeho láska k nám je nekonečná.

Pane, daj nám múdrosť, aby sme dobre prispôsobili svoj život požiadavkám našej viery aj uprostred búrok tohto sveta.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie