Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 3.TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či
spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba
prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď
priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým
podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo
všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo
podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom
v súkromí všetko vysvetlil.“
(Mk 4,26-34)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes Ježiš rozpráva ľuďom o skúsenosti, ktorá je veľmi blízka jeho životu: „S Božím
kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne,
semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom
klas a napokon plné zrno v klase.“
Týmito slovami Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, pozostávajúcom zo svätosti a milosti, pravdy
a života, spravodlivosti, lásky a pokoja, ktoré nám prináša. Toto kráľovstvo musíme uskutočniť. Najprv
v každom z nás, potom pre celý náš svet.
Do duše každého kresťana Ježiš Kristus zasial, na základe krstu, milosť, svätosť a pravdu. Je
potrebné, aby tieto semená vyklíčili, rástli a prinášali množstvo dobrých plodov, našich skutkov:
skutkov služby a lásky, dobroty a štedrosti, obety, aby sme si riadne plnili svoje každodenné povinnosti
a robili šťastnými ľudí okolo nás. Ľudia a svet potrebujú konkrétne skutky: neustálu modlitbu,
odpustenie a porozumenie, radosť.
Tak sa toto Božie kráľovstvo, ktoré sa začína v každom z nás, rozšíri na našu rodinu, na náš
ľud, na našu spoločnosť, na náš svet. Pretože ten, kto takto žije, „… čo iné robí, ako pripravuje cestu
Bohu (…), aby ho naplnila sila milosti a osvietilo svetlo pravdy; aby jeho cesty k Bohu boli vždy
priame?“ (sv. Gregor Veľký).
Semienko začína veľmi malé: „Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo
všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ Sila Božej vôle ju však rozptýli po celom okolí a
spôsobí, že vyrastie s prekvapujúcou silou. Ježiš nás dnes, tak ako v začiatkoch kresťanstva, prosí,
aby sme šírili jeho kráľovstvo po celom svete.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie