Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 31. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“

Lk 16,1-8

Zamyslenie:

Dnešné
evanjelium nám predkladá otázku, ktorá je, mohli by sme povedať, dosť zvláštna.
Text Evanjelia podľa sv. Lukáša hovorí: „A pán pochválil nepoctivého
správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom
predvídavejší ako synovia svetla.

Nie,
tieto slová nenabádajú ku klamstvu,  aby
sme hovorili nepravdu v našich vzťahoch, jeden druhému. O to menej vo
vzťahu k Bohu. Nie sú to ani slová chvály nepoctivého správcu, ktorej by
sa mu dostalo. To, čo Ježiš v skutočnosti vyzdvihuje je záujem a bystrosť
vo vzťahu k veciam, týkajúcich sa tohto sveta a naopak, malý dôvtip,
či málo vynaliezavosti synov svetla pri budovaní Božieho kráľovstva: „Lebo
synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

To
všetko nám ukazuje – opäť! – že ľudské srdcia majú svoje limity a biedu,
ako vtedy, tak i dnes. V dnešnej dobe by sme mohli hovoriť o snahe
po moci a vplyve, korupcii, neoprávnenom vlastníctve, falšovaní
dokumentov… vlastne rovnako, ako v Ježišovej dobe.

Toto
nám však kladie otázku: Naozaj si myslíme, že takto dokážeme oklamať Boha, keď
predstierame, že sme dobrí kresťania? Keď hovoríme o šikovnosti, mali by
sme hovoriť aj o záujme o Božie veci. Naozaj sa zaujímame o Božie
kráľovstvo a spravodlivosť? Nie je náhodou hľadanie „stredu“ (akási
priemernosť) naša odpoveď Bohu, ako synov svetla? Ježiš tiež hovorí: „Lebo
kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
“ (Mt 6,21)

Čo
je teda naším životným pokladom? Mali by sme poriadne preskúmať naše túžby, aby
sme poznali, kde je ukrytý náš poklad. Sv. Augustín povedal: „Tvoja neustála
túžba je tvojím  neustálym hlasom. Ak prestaneš
milovať, budeš neustále ticho.

Mali
by sme dnes pred Bohom premýšľať, ako by mala vyzerať naša „ľstivosť“ ako synov
svetla – teda, ako by mala vyzerať úprimnosť nášho vzťahu s Bohom a s našimi
bratmi a sestrami.

Život je neustálou voľbou: medzi čestnosťou a nepoctivosťou, medzi vernosťou a nevernosťou, medzi dobrom a zlom. Nakoniec je však potrebné urobiť jedno – základné rozhodnutie.“ (Benedikt XVI.)

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie